CELEBRACJA PREZYDENCJI CZESKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

CELEBRACJA PREZYDENCJI CZESKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
16 kwietnia 2009r. w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona, zaplanowanej na maj uroczystości dedykowanej objęciu przez Republikę Czeską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
„Celebracja Prezydencji Czeskiej w Unii Europejskiej” – pod takim hasłem 16 maja 2009r. w Pałacu Chojnata koło Białej Rawskiej odbędzie się całodniowa impreza […]

Obroty faktoringowe w Kredyt Banku większe o 787 proc.

Obroty faktoringowe w Kredyt Banku większe o 787 proc.
Dynamiczny wzrost obrotów to wynik coraz większego zainteresowania klientów wykupem wierzytelności jako alternatywnej formy finansowania bieżącej działalności spółek.
W I kwartale 2009 r. obroty faktoringowe w Kredyt Banku wyniosły 291,7 mln zł, czyli o 787 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r., w którym bank skupił faktury […]

Wiosenne zalesianie w ING

Wiosenne zalesianie w ING
Około 60 Wolontariuszy ING z departamentu rachunkowości ING Banku Śląskiego, w ramach globalnego programu Grupy ING „Plant a Tree”, weźmie udział w wiosennym sadzeniu drzew. Zalesianie zaplanowano na 24 kwietnia b.r. w Leśnictwie Zabrzeg w okolicach Bielska - Białej.
ING Bank Śląski podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ograniczenia lub wyeliminowania negatywnych wpływów na […]

Kolejne fundusze w SFI mBanku

Kolejne fundusze w SFI mBanku
mBank rozszerzył ofertę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych o kolejne fundusze zarządzane przez PKO TFI SA - tym samym w sumie oferuje Klientom dostęp do aż 218 krajowych i zagranicznych Funduszy Inwestycyjnych.
Od 20 kwietnia br. na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku, dostępne są kolejne fundusze zarządzany przez PKO TFI SA:
PKO/CREDIT SUISSE Akcji […]

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażoweja w marcu 2009 r.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażoweja w marcu 2009 r.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2009 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,7%), w tym w górnictwie rud metali o 8,9%. Wzrost cen w wydobywaniu węgla kamiennego […]

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH w marcu 2009 r.

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH w marcu 2009 r.
Na rynku rolnym w marcu, w porównaniu z lutym br., odnotowano w skupie wzrost cen żywca rzeźnego: wieprzowego (o ponad 7%), wołowego (o 4%) oraz drobiu (o ponad 5%). Obniżyły się natomiast ceny zbóż (pszenicy i żyta odpowiednio o ponad 2% i 0,2%). W obrocie targowiskowym nastąpił również spadek […]

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w marcu 2009 r.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w marcu 2009 r.
Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 2,0% niższa niż przed rokiem i o 15,5% większa w porównaniu z lutym br. Po yeliminowaniu wpływu czynników o charakterze […]

Komentarz do danych GUS: Produkcja przemysłowa znów pozytywnie zaskoczyła

Komentarz do danych GUS: Produkcja przemysłowa znów pozytywnie zaskoczyła
Tak, jak przewidywano, w marcu wyhamował spadek produkcji przemysłowej w Polsce. Jednak skala tego była zaskakująca – obniżyła się ona zaledwie o 2% w porównaniu z tym samym okresem 2008 r. Miesiąc wcześniej zmalała aż o 14,6% (dane zostały zrewidowane z 14,3-proc. spadku). Średnio w minionych […]

Zaskakująco dobre dane o produkcji przemysłowej w Polsce

Zaskakująco dobre dane o produkcji przemysłowej w Polsce
Produkcja przemysłowa w marcu w naszym kraju wzrosła w porównaniu do lutego
aż o 15,5 proc. Licząc w stosunku do marca ubiegłego roku, zmniejszyła się o zaledwie
2 proc. To zaskakująco dobre dane. Większość ekspertów spodziewała się spadku produkcji o 6 proc. w stosunku do marca 2008 r. Zaskoczenie jest […]

Zaskakująco dobre dane o produkcji przemysłowej w Polsce

Zaskakująco dobre dane o produkcji przemysłowej w Polsce
Produkcja przemysłowa w marcu w naszym kraju wzrosła w porównaniu do lutego
aż o 15,5 proc. Licząc w stosunku do marca ubiegłego roku, zmniejszyła się o zaledwie
2 proc. To zaskakująco dobre dane. Większość ekspertów spodziewała się spadku produkcji o 6 proc. w stosunku do marca 2008 r. Zaskoczenie jest […]