Specjalizacja sektorowa: przemysł chemiczny, przemysł stalowy, budownictwo, nieruchomości, FMCG

Specjalizacja sektorowa: przemysł chemiczny, przemysł stalowy, budownictwo, nieruchomości, FMCG
Od 2007 do dzisiaj Obszar Rynków Kapitałowych BZ WBK
Od 2000 do 2006 Roland Berger Strategy Consultants
Od 1999 do 2000 Arthur Andersen
Rafał Skowroński ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie finansowym
i bankowości inwestycyjnej. Rozpoczął swoją karierę w firmie Arthur Andersen gdzie był odpowiedzialny za audyty i konsolidacje sprawozdań finansowych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Tuż przed przejściem do Bankowości Inwestycyjnej BZ WBK pracował w Roland Berger Strategy Consultants jako szef doradztwa finansowego w Polsce. Zajmował się głównie fuzjami i przejęciami, integracją pofuzyjną, restrukturyzacją, planowaniem biznesowym oraz wycenami. Pracował dla klientów w Polsce i Niemczech. Doradzał firmom z takich branż jak: przemysł chemiczny, budownictwo i nieruchomości, przesył stalowy, dobra szybko zbywalne i ich dystrybucja. Najważniejsze projekty to: transakcja IPO Zakładów Azotowych Tarnów, integracja pofuzyjna i restrukturyzacja w ramach Grupy Kapitałowej Ciech, integracja pofuzyjna Huta Warszawa, restrukturyzacja Huta Częstochowa, restrukturyzacja Zakładów Chemicznych Police. Praca na między innymi na rzecz PSE, BOT, IBAG, RWZ, Deutsche Asphalt, Holstein, Ruch, Wema. Liczne wyceny. W BZ WBK R. Skowroński kieruje departamentem odpowiedzialnym za doradztwo transakcyjne w procesach fuzji i przejęć oraz transakcji na rynku publicznym.

Comments are closed.