EKO ENERGIA w Kredyt Banku i Warcie - www.warta.pl

EKO ENERGIA w Kredyt Banku i Warcie

Inwestycja z ochroną kapitału może przynieść nawet 40% wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Dodatkowo można ulokować oszczędności na trzymiesięcznej lokacie w Kredyt Banku oprocentowanej aż na 10% w skali roku.

EKO ENERGIA to ok. 4,5-letni produkt w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, opartym na notowaniach spółek z sektora alternatywnych źródeł energii. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk.

Oferta kierowana jest do klientów o bezpiecznym profilu inwestycyjnym, nieakceptujących wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji. Konstrukcja produktu zapewnia bowiem ochronę powierzonego kapitału. Oznacza to, że jeśli wartość końcowa koszyka nie wzrośnie w stosunku do wartości początkowej, cena jednostki uczestnictwa w dniu zakończenia inwestycji nie będzie niższa niż cena początkowa.

Program dostępny będzie od 2 marca do końca kwietnia w placówkach Kredyt Banku oraz do 24 kwietnia u agentów WARTY. Każdy klient, który wykupi produkt w placówce Kredyt Banku będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną aż na 10% w skali roku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą połowie środków zainwestowanych w EKO ENERGIĘ.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Konstrukcja funduszu

Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EKO ENERGIA. Wszystkie jego aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu z ochroną kapitału KBC Life Invest Fund Warta Premium Alternative Energy - 1, utworzonym i zarządzanym przez KBC Life Fund Management S.A.

Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 18 spółek z sektora alternatywnych źródeł energii. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu może wynieść 40%. Spółki w koszyku pochodzą z różnych krajów i działają w różnych dziedzinach związanych z alternatywnymi źródłami energii, poczynając od energii słonecznej, poprzez wiatrową, biopaliwa a skończywszy na nowych metodach spalania paliw kopalnych redukujących emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Comments are closed.