Nordea Gwarant Ropa Naftowa - idealna inwestycja na niepewne czasy

Nordea Gwarant Ropa Naftowa - idealna inwestycja na niepewne czasy
Nowy produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału Nordea Gwarant – Ropa Naftowa to idealna propozycja dla wszystkich pragnących zarabiać na zmianach ceny ropy naftowej.

Po wprowadzonych w ubiegłym roku Nordea Gwarant - Europejskiego Sektora Finansowego i Nordea Gwarant - Sektora Rolnego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, bank Nordea oferuje kolejny produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału - Nordea Gwarant – Ropa Naftowa.

Możliwy do zrealizowania zysk jest zależny od zmian ceny ropy (indeks WTI – West Texas Intermediate) notowanej na giełdzie towarowej (NYMEX). Według analityków w najbliższym czasie wartość ropy będzie stopniowo rosła, więć inwestycja w nowy produkt strukturyzowany oferowany przez bank Nordea może okazać się bardzo zyskowna już w krótkim okresie.

Okres inwestycji w Nordea Gwarant – Ropa naftowa wynosi jedynie 1 rok. Inwestorzy, oprócz gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału, mogą otrzymać atrakcyjną premię wolną od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), której wysokość może wynieść do 15% zainwestowanego kapitału. Minimalna kwota inwestycji to 5 000 pln.

Nowy produkt strukturyzowny Nordea gwarantuje bezpieczeństwo kapitału. Przy krótkim okresie inwestycji Nordea gwarantuje 100% ochronę zainwestowanego kapitału pod warunkiem utrzymania produktu do końca inwestycji oraz oferuje możliwość uzyskania atrakcyjnej premii. W Nordea Gwarant klient nie ponosi opłat wstępnych oraz opłat za zarządzanie. Nie płaci on również podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków i darowizn.

Produkt jest dostępny od 26 stycznia do 27 lutego 2009r. we wszystkich placówkach Banku Nordea oraz w sieci sprzedaży Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.
Produkt jest oferowany w formie ubezpieczenia grupowego na życie oraz dożycie.

Comments are closed.