od 9 marca do 3 kwietnia 2009 klienci mogą zainwestować w kolejny produkt strukturyzowany Commercial Union – CU Gwarancja Nowe Horyzonty.www.cu.pl

od 9 marca do 3 kwietnia 2009 klienci mogą zainwestować w kolejny produkt strukturyzowany Commercial Union – CU Gwarancja Nowe Horyzonty.

Od 2007 roku Commercial Union oferuje produkty strukturyzowane pod nazwą CU Gwarancja w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Produkty te chronią kapitał powierzony przez klienta, a jednocześnie umożliwiają zarabianie na międzynarodowych rynkach finansowych.

Obecnie dostępny produkt powiązany jest z indeksem aktywnie zarządzanych aktywów BNP Paribas New Frontier 8 Europe SR. Umożliwia osiąganie zysków ze światowych rynków akcji, obligacji nieruchomości i surowców przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.

Umowa zawierana jest na 4 lata. Minimalna składka to 10 tys. zł. Nie ma opłat manipulacyjnych przy zakupie produktu, i opłat za zarządzanie. CU Życie gwarantuje zwrot 100 proc. wpłaconego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Wypłata na koniec okresu nie jest obciążona podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki). Element ubezpieczeniowy polega na tym, że w razie śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy beneficjenci otrzymają 103 proc. wpłaconej składki, a wypłata nie jest obciążona podatkiem Belki.

Istotnym kryterium jest również wysoki współczynnik partycypacji – czyli procentowy udział klienta w zyskach wypracowanych przez inwestycje w indeks będący podstawą produktu. CU określiło ten współczynnik na poziomie 75-85 proc. – jego ostateczna wysokość zostanie ustalona po zakończeniu okresu sprzedaży.

Produkt CU Gwarancja Nowe Horyzonty oferowany jest, podobnie jak poprzednie, przez 3,5 tysiąca agentów ubezpieczeniowych CU oraz w czterech Centrach Dobrych Inwestycji CU w Warszawie.

Comments are closed.