Ostatnie dni na Obligację w DM BZ WBK

Ostatnie dni na Obligację w DM BZ WBK

Tylko do 30 kwietnia 2009 r. trwa subskrypcja Obligacji BZ WBK Nowa Era
i Obligacji BZ WBK Platinium+. Klienci, którzy chcieliby zainwestować i wybrać odpowiadające im narzędzie, muszą pospieszyć się z decyzją. Oferta poznańskiego brokera, jest dobrą kompilacją inwestycji posiadającej jednoczesną gwarancję ochrony 100% kapitału w terminie wykupu i nawet do 130% udziałem w wypracowanym zysku.

Do wyboru oferty Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zachęcają ujawnione niedawno dane podsumowujące sprzedaż poprzednich produktów. Jak wynika z zaprezentowanych liczb argumentem świadczącym za popularnością oferty jest ponad 230 mln zł zebranych z ubiegłorocznej subskrypcji Certyfikatów BZ WBK Nowa Era i ponad 96 mln zł Obligacji BZ WBK Platinium, przeprowadzonej
w roku bieżącym.

W podjęciu właściwej decyzji i wyborze dobrego produktu pomóc mają także inicjatywy edukacyjne rozpoczęte przez dom maklerski z początkiem kwietnia tego roku. Pierwszą z nich jest grupa założona na serwisie społecznościowym GoldenLine pod adresem http://www.goldenline.pl/grupa/tajne-przez-poufne. Jej celem jest umożliwienie użytkownikom serwisu okazji do interakcji z ekspertem firmy, zadania mu interesujących pytań, poszerzenia swojej wiedzy oraz podzielenia się opinią o produktach strukturyzowanych.

Kolejnym etapem programu edukacyjnego jest blog, na łamach którego ekspert Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Pan Rafał Gleinert wypowiada się na temat nowoczesnych form i możliwości inwestowania kapitału. Partnerem bloga jest Bankier.pl, który udostępnił stronę: http://rafalgleinert.blogbank.pl/ Celem dla założenia bloga było stworzenie platformy komunikacji
i edukacji konsumentów w zakresie produktów strukturyzowanych.

Ostatnią a zarazem bardzo ciekawą ofertą, jaką broker zaproponował swoim klientom, jest konkurs pod nazwą „Struktury, z którymi warto”. Celem konkursu jest zachęcenie klientów do zapoznawania się ze szczegółami informacji udostępnianych przez emitenta obligacji oraz poprzez wykorzystanie materiałów edukacyjnych jak i pogłębianie wiedzy o produktach strukturyzowanych.
Na stronie http://www.dmbzwbk.pl/72735 znajdują się 2 pytania. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy udzielić prawidłowych odpowiedzi na każde z pytań.
Pierwsze pytanie zostało już ogłoszone. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy konkursu mają czas tylko do najbliższego piątku 24 kwietnia do godz. 11:59. Drugie pytanie konkursowe pojawi się na tej stronie w najbliższy piątek – 24 kwietnia o godz. 12.

– Żeby dobrze wybrać trzeba posiadać wiedzę, jakie są poszczególne zmienne, parametry odpowiadające za gwarancję bezpieczeństwa i generowanie potencjalnego zysku. Właśnie to zachęciło nas do stworzenia programu edukacyjnego dla naszych klientów. Chcemy, aby w świadomy sposób dokonywali wyboru, zasięgając opinii wykwalifikowanych specjalistów. Oceniając fakty, a nie przyjmując „obiegowe” opinie, będą oni w stanie dokonać słusznego wyboru. Ważne, żeby dobrze zrozumieli mechanizmy funkcjonowania swoich produktów i zadowoleni polecali je innym – mówi Rafał Gleinert, Menadżer Produktów Strukturyzowanych w Domu Maklerskim BZ WBK S.A.

Oprócz edukacji rynku Dom Maklerski BZ WBK S.A. przedstawia również zalety obu produktów. Jednym z podstawowych plusów Obligacji BZ WBK Nowa Era jest oparcie jej na indeksie BZ WBK Nowa Era ER. Odzwierciedla on bowiem zastosowanie strategii inwestowania w światowe indeksy akcji i surowców, europejski indeks spółek rynku nieruchomości oraz w waluty. Zdywersyfikowana strategia daje więc szansę pomnażania zainwestowanych środków oraz osiągnięcia stopy zwrotu przy założonym z góry poziomie ryzyka. Ponad to oparta jest na uznanej teorii inwestycyjnej Harryego Markowitza. Inwestor, jako wypłatę w dniu zapadalności otrzymuje 100% zainwestowanego kapitału oraz 100% udziału w dodatnim wyniku indeksu BZ WBK Nowa Era ER.

Obligacja BZ WBK Platinium+, która także odpowiada na potrzebę bezpieczeństwa, wykorzystuje natomiast 4 strategie arbitrażowe w obszarze: akcji, towarów, rynku walutowym oraz zmienności indeksów. Wyniki strategii odzwierciedla dynamika indeksu BNP Paribas Platinium PLN ER, który stanowi podstawę wypłaty zysków w terminie wykupu. Pod koniec inwestycji klient otrzymuje 100% powierzonego kapitału oraz 130% dodatniego wyniku wypracowanego przez produkt. Ponadto,
co ważne dla inwestorów pragnących związać swoje inwestycje z polskim rynkiem akcji, lokując środki w tą inwestycję inwestor ma szansę uzyskać dodatkową premię w wysokości do 20% w terminie wykupu, jeśli indeks WIG20 osiągnie określony w Warunkach Końcowych oferty pułap.

Szczegółowe informacje na temat Obligacji BZ WBK Nowa Era oraz Obligacji BZ WBK Platinium+ („Obligacje”) oraz ryzyk z nimi związanych znajdują się w odpowiednich dla każdej emisji Warunkach Końcowych („Final Terms”) oraz w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym („Base Prospectus”), które są dostępne na stronie internetowej www.dmbzwbk.pl oraz odpowiednio www.eqdpo.bnpparibas.com/obligacja/bzwbknowaera
i www.eqdpo.bnpparibas.com/obligacja/bzwbkplatinium+. Są to jedyne dokumenty, które mogą służyć
za podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji.
Niniejszy dokument stanowi publikację handlową i ma wyłącznie promocyjny charakter.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Comments are closed.