Standard & Poor’s przywrócił rating WARCIE do poziomu BBBpi

Standard & Poor’s przywrócił rating WARCIE do poziomu BBBpi

Po otrzymaniu dodatkowych informacji o strukturze portfela funduszy inwestycyjnych i sytuacji kapitałowej Standard & Poor’s podniósł ocenę ratingową WARTY. Ponadto akcjonariusz WARTY - Grupa KBC potwierdza strategiczne zaangażowanie w rozwój ubezpieczeń i bancassurance w Polsce i Europie Centralnej, które traktuje jako drugi podstawowy rynek.

Silna baza kapitałowa jest podstawą do umacniania pozycji WARTY na rynku ubezpieczeniowym, w szczególności w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych i utrzymania wiodącej pozycji w ubezpieczeniach morskich.

Zarząd WARTY jest przekonany, że przywrócenie oceny ratingowej wesprze zaufanie, jakim partnerzy - klienci, agenci i brokerzy obdarzyli firmę.

Comments are closed.