WARTA inwestuje w jakość likwidacji szkód

WARTA inwestuje w jakość likwidacji szkód
Od kwietnia 2009 r. likwidację szkód WARTY będzie obsługiwać WARTA 24 PLUS. Większość szkód zostanie rozpatrzonych w tzw. uproszczonej ścieżce. Powstały już dwa Centra Likwidacji Szkód i Centrum Obsługi Rzeczoznawczej.

WARTA powołała spółkę celową WARTA 24 PLUS, która zajmie się całym procesem likwidacji szkód. W jej strukturach zostaną uruchomione dwa Centra Likwidacji Szkód - w Katowicach i Lublinie, które wspólnie stworzą Centrum Alarmowe WARTY oraz Centrum Obsługi Rzeczoznawczej. Od początku kwietnia będą przyjmować zgłoszenia i obsługiwać szkody z całego kraju. Centra mają zapewniać klientom WARTY wysoki poziom bezpieczeństwa i dostępności. Dla zachowania najwyższych standardów na bieżąco będzie monitorowany proces obsługi i poziom satysfakcji klientów.

- Warta modyfikuje swoje procesy likwidacyjne, żeby zapewnić klientom wysoką jakość usług. Właśnie prowadzimy pilotaże kilku projektów i badamy satysfakcję klientów - powiedział Frank Fripon, wiceprezes zarządu TUiR WARTA.

Nowe Centra początkowo będą prowadzić obsługę indywidualnych szkód osobowych, komunikacyjnych i majątkowych. W drugim etapie WARTA 24 PLUS przejmie obsługę szkód z ubezpieczeń korporacyjnych i na życie, tak aby wszyscy klienci mogli korzystać z ulepszonego serwisu. CAW będzie odpowiedzialne za całościową obsługę klienta w procesie likwidacji - od zgłoszenia szkody, udzielenie wszelkich informacji i pomocy klientowi (np. assistance) do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. Likwidator CAW będzie miał uprawnienia do przygotowywania wyceny szkody. Dzięki temu będzie mógł zastosować tzw. “szybką ścieżkę likwidacji”. WARTA wprowadza też opcję, która w bardziej skomplikowanych sprawach pozwoli klientowi uzyskać telefonicznie w CAW informację o statusie likwidowanej szkody na każdym jej etapie.

- Przewidujemy, że po wprowadzeniu zmian zdecydowana większość szkód będzie likwidowana w trybie uproszczonym, podczas jednej rozmowy telefonicznej z klientem. Chcemy, aby klient już podczas pierwszego kontaktu z Centrum Alarmowym WARTY otrzymał szeroką i konkretną pomoc w trudnej sytuacji - dodał Frank Fripon.

Centrum Obsługi Rzeczoznawczej zajmie się oględzinami i wyceną szkód oraz usprawnieniem współpracy z firmami zewnętrznymi, szczególnie z warsztatami samochodowymi. Co najważniejsze, w wielu przypadkach rzeczoznawcy będą również podejmować decyzje o wypłacie odszkodowania.

Kolejna ważna zmiana to intensyfikacja współpracy z warsztatami naprawczymi współpracującymi z WARTĄ i poszerzenie ich sieci. Będą one m.in. miały uprawnienia do “samolikwidacji” szkody, czyli naprawy pojazdu bez konieczności oględzin ze strony ubezpieczyciela.

Comments are closed.