Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych CU w 2008 roku

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych CU w 2008 roku

Tu jesteś: » O firmie » Archiwum » Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych CU w 2008 roku
Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych CU w 2008 roku
« Powrót

Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Towarzystwo zwiększyło składkę przypisaną brutto głównie dzięki dobrym wynikom sprzedaży nowego indywidualnego ubezpieczenia Nowa Perspektywa. To flagowy produkt CU, zawierający ubezpieczenie na życie i szereg umów dodatkowych (zdrowotne, wypadkowe) dla całej rodziny, a także mechanizm długoterminowego inwestowania. W I połowie 2008 roku istotny wpływ na wzrost przypisu miała sprzedaż polisolokat ramach bancassurance. Odpowiedzią na mniejsze zainteresowanie ubezpieczeniami inwestycyjnymi ze składką jednorazową było zaoferowanie klientom produktów strukturyzowanych CU Gwarancja oraz nowego ubezpieczenie inwestycyjnego ze składką regularną Kapitalna Przyszłość. Niższy poziom lokat i przychodów z lokat oraz wyniku finansowego netto wynika głównie ze znaczącego spadku kursów akcji na warszawskiej giełdzie, będącego efektem „zaimportowania” do Polski kryzysu ze światowych rynków finansowych. Silną pozycję kapitałową towarzystwa potwierdza wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, który wynosił 215,3 proc. na koniec 2008 roku. Nadwyżka środków własnych wynosiła 554 mln zł.

Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Towarzystwo zebrało w 2008 roku wyższą składkę niż w roku poprzednim zarówno w wyniku wprowadzenia ubezpieczeń komunikacyjnych w systemie direct, jak i wzrostu składki w pozostałych liniach biznesowych – ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw o ok. 20 proc. oraz dla klientów indywidualnych (głównie polis mieszkaniowych) o ok. 40 proc. Są to wyniki znacznie przekraczające 12-proc. tempo wzrostu całego rynku ubezpieczeń majątkowych w 2008 roku. W pierwszym pełnym roku obecności na rynku CU Direct zebrało 51,1 mln zł składki brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ujemny wynik techniczny i finansowy wynika wyłącznie z nakładów na rozwój CU Direct. Kapitały własne spółki i współczynniki wypłacalności przewyższają znacznie poziom wymagany przez odpowiednie przepisy prawa.

Comments are closed.