Zmiana oprocentowania rachunków i lokat

Zmiana oprocentowania rachunków i lokat

Nordea Bank Polska zmienił oprocentowanie rachunków i depozytów złotowych.

Od 14 kwietnia 2009 wchodzą w życie nowe stawki oprocentowania rachunku oszczędnościowego oraz lokat w Nordea Bank Polska.
Maksymalne oprocentowanie rachunku Nordea Progres w PLN będzie wynosiło 4,5 proc. przy saldzie 50.000 zł i powyżej, a najniższe 2,5 proc. przy saldzie poniżej 5.000 zł.

Oprocentowanie lokat o zmiennym oprocentowaniu zmieniło się w stosunku do zakładanych na okres 2 (obecnie 3,1 proc.) i więcej miesięcy (3,7 proc. dla 24-miesięcznej), natomiast lokaty 7-, 14-dniowe o 1-miesięczne pozostały na dotychczasowym poziomie i wynoszą 2,5 proc. oraz 3 proc.

Większe zmiany dotkną depozytów Nordea Lokata o stałym oprocentowaniu. Zakładane na okres 1 lub 6 miesięcy spadną o nieco ponad 1 pkt procentowy Natomiast bank zachęca klientów do zakładania lokat trzymiesięcznych i podniósł ich oprocentowanie o ok. 0,5 p.pkt. do 5,1 proc. przy kwocie do 20.000 zł, a przy lokacie powyżej tej kwoty do 5,2 proc.

Lokata eDepozyt jest teraz oprocentowana na poziomie od 4 do 5,2 proc. w zależności od okresu zapadalności.

Lokaty:

Nordea lokata o zmiennym oprocentowaniu na okres:
• 7 dni 2,50%
• 14 dni 2,50%
• 1 miesiąca 3,00%
• 2 miesięcy 3,10%
• 3 miesięcy 3,20%
• 6 miesięcy 3,30%
• 12 miesięcy 3,50%
• 24 miesięcy 3,70%

Nordea lokata o stałym oprocentowaniu na okres:
• 1 miesiąc do 20 000 zł 4,40%
• 1 miesiąc pow 20 000 zł 4,50%
• 3 miesięcy do 20 000 zł 5,10%
• 3 miesięcy pow 20 000 zł 5,20%
• 6 miesięcy do 20 000 zł 3,90%
• 6 miesięcy pow 20 000 zł 4,00%

Nordea lokata eDepozyt na okres:
• 1 miesiąca 4,50%
• 3 miesięcy 5,20%
• 6 miesięcy 4,00%

Comments are closed.