Znakomite wyniki Nordea Bank Polska pomimo kryzysu finansowego

Znakomite wyniki Nordea Bank Polska pomimo kryzysu finansowego
Rok 2008 Nordea Bank Polska zakończy z rekordowym wynikiem. Zysk netto narastająco wyniósł po IV kwartale 136,4 mln zł. W 2008 roku bank znacząco rozwinął skalę działalności otwierając 60 nowych placówek. Jednocześnie obniżono wskaźnik kosztów do dochodów z 71,3 proc. w 2007 roku do 63,2 proc. w 2008 roku.
Wzrost przychodów w IV kwartale 2008 r.

* W IV kwartale 2008 roku przychody operacyjne wyniosły 142,7 mln zł, w porównaniu do 96,9 mln zł, uzyskanych w IV kwartale 2007 roku, tj. wzrosły o 47%.
Wzrost przychodów operacyjnych był efektem wzrostu skali działania banku. W całym 2008 roku należności od klientów zwiększyły się o 58%, depozyty o 32%, a suma bilansowa o 54%.
* Koszty operacyjne w IV kwartale 2008 roku wyniosły 85,3 mln zł, w porównaniu do 69,8 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku, czyli wzrosły o 22%.
Wzrost kosztów przebiegał zgodnie z wcześniejszymi szacunkami banku. Na poziom kosztów wpłynął 39% wzrost zatrudnienia (do ponad 1700 osób) wynikający z intensywnej rozbudowy sieci placówek. Na koniec 2008 r. bank posiadał ich łącznie142 .
Narastająco w 2008 roku koszty operacyjne wyniosły 307,8 mln zł, a rok wcześniej 234,0 mln zł.

Wzrost wyniku finansowego w IV kwartale 2008 r.

* Wynik finansowy brutto wyniósł w IV kwartale 2008 roku 52,2 mln zł, w porównaniu do 23,7 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 121%).
Narastająco po czterech kwartałach wynik wyniósł 177,2 mln zł wobec 90,5 mln zł w 2007 roku, co oznacza prawie dwukrotny jego wzrost.
* W IV kwartale 2008 roku wynik finansowy netto zamknął się kwotą 37,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 18,7 mln zł (wzrost o 101%). Taka dynamika zysku jest wynikiem skokowego wzrostu przychodów przy umiarkowanym wzroście kosztów operacyjnych.
Zysk netto narastająco wyniósł 136,4 mln zł wobec 70,5 mln zł po czterech kwartałach 2007 r.

Wzrost wartości akcji kredytowej i depozytowej oraz skali działalności banku

* W porównaniu z końcem IV kwartału 2007 roku (8,6 mld zł) wartość udzielonych na koniec grudnia 2008 r. kredytów dla klientów wzrosła o ponad 58% i osiągnęła kwotę 13,7 mld zł.
Największy przyrost bank Nordea zanotował w kredytach hipotecznych – na koniec kwartału ich wartość bilansowa brutto przekroczyła kwotę 6,6 mld zł.
* Wartość aktywów ogółem na koniec IV kwartału 2008 roku wyniosła 15,8 mld zł i była o 54% wyższa niż na koniec IV kwartału 2007 roku (10,2 mld zł).
* Po stronie pasywów na koniec IV kwartału 2008 roku wartość zobowiązań ogółem zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2007 roku o 58% i wyniosła 14,7 mld zł (9,3 mld zł na koniec IV kwartału 2007 roku).
Najdynamiczniej rosły depozyty klientów indywidualnych – ich wartość wzrosła o 2 mld zł. Była to reakcja na atrakcyjną ofertę produktową, np. lokatę Superhit, promocyjne lokaty 4-miesięczne oraz polisę Nordea Profit Plus.

- W czwartym kwartale tego roku odnotowaliśmy duży przyrost depozytów, a jednocześnie nie odczuliśmy spowolnienia przyrostu akcji kredytowej. Był to kwartał nie tylko dużo lepszy od analogicznego okresu w 2007 roku, ale także od III kwartału roku 2008. Naszym niewątpliwym sukcesem jest znaczący wzrost wyniku netto, inwestowanie w dynamiczny rozwój sieci placówek oraz – w tym samym okresie – obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów. Taki zrównoważony wzrost zdarza się dosyć rzadko w polskiej bankowości.- powiedział Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska.

Comments are closed.