Zysk Nordea Bank Polska za 2008 r. powiększy kapitał rezerwowy

Zysk Nordea Bank Polska za 2008 r. powiększy kapitał rezerwowy

Otwarcie kolejnych 15 nowych placówek i szybszy zwrot z inwestycji w rozbudowę sieci zapowiada w tym roku prezes Nordea Bank Polska.

Grupa Nordea kontynuuje realizację strategii przyjętej dla rynku polskiego. Oznacza to, że Nordea Bank Polska nadal będzie otwierał nowe placówki i koncentrował się na rozwoju bankowości detalicznej. Przychody z niej stanowią ponad połowę przychodów ogółem. Bank chce ponadto utrzymać pozycję lidera w obsłudze podmiotów skandynawskich, a także rozwijać współpracę z gminami i jednostkami samorządu terytorialnego, co jest kontynuacją realizowanej od lat strategii rozwoju bankowości korporacyjnej.

– W ubiegłym roku otworzyliśmy 60 nowych placówek, dzięki czemu nasza sieć liczy ich już prawie 150. Teraz chcemy skupić się na szybszym dochodzeniu do odpowiedniej wielkości sprzedaży w istniejących oddziałach. Założyliśmy, że w 2009 r. otworzymy ok. 15 nowych placówek. Bank skrupulatnie nadzoruje efektywność dokonanych inwestycji – mówi Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska. Koszt uruchomienia jednej placówki wynosi od 0,5 do 1 mln zł.

W 2008 r. Nordea osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł 136,4 mln zł (wzrost o 93,4%), przy przychodach na poziomie 481,7 mln zł (wzrost o 48,3%). Zarząd banku będzie rekomendował przeznaczenie całego zysku na powiększenie kapitału rezerwowego.

– Nasi akcjonariusze są zainteresowani rozwojem na rynku polskim. Dotychczas ich polityką nie była wypłata dywidendy, lecz przeznaczanie zysku na powiększenie kapitału rezerwowego. Jako zarząd będziemy konsekwentnie dbać o wzmocnienie kapitałowe naszego banku – dodaje prezes Kiciński.

Nordea Bank Polska zwiększył w ubiegłym roku znacząco skalę działalności. Wolumen należności od klientów wzrósł o ponad 58%, a akcja depozytowej o 32%. Jest to dynamika znacznie przewyższająca wskaźniki wzrostu dla całego sektora bankowego (odpowiednio 36% i 21%).

Comments are closed.