Stanowisko BRE Banku ws. artykułu „Stocznie na minie”

Stanowisko BRE Banku ws. artykułu „Stocznie na minie”

W dn. 4 marca 2009 r. na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pt. „Stocznie na minie” poświęcony problemom Gdańskiej Stoczni Remontowej SA oraz Stoczni Szczecińskiej SA z opcjami walutowymi. W artykule znalazła się nieprawdziwa informacja, że wśród banków będących stroną umów na opcje walutowe z Gdańską Stocznią Remontową znajduje się BRE Bank.

BRE Bank S.A. oświadcza, że nie zawierał umów na opcje walutowe z Gdańską Stocznią Remontową S.A.

Przed publikacją artykułu BRE Bank nie miał możliwości wypowiedzenia się, ponieważ nie został poproszony o stanowisko w kwestiach poruszonych w artykule. Nieprawdziwa jest zatem również sugestia, że BRE Bank nie chciał udzielić komentarza w tej sprawie.

W związku z powyższym na podstawie art. 31 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. Gazeta Wyborcza została poproszona o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Stocznie na minie”.

Comments are closed.