Druga edycja „Lokaty Kurs na Zysk” w Banku BPH

Druga edycja „Lokaty Kurs na Zysk” w Banku BPH

Bank BPH wprowadził do oferty drugą edycję „Lokaty Kurs na Zysk” - Strukturyzowanego Certyfikatu Depozytowego bazującego na kursie EUR/PLN. Zapisy będą przyjmowane do 8 maja br.

Produkt wykorzystuje obecną sytuację rynkową i znaczną oczekiwaną zmienność kursu EUR/PLN, dzięki czemu może zaoferować atrakcyjny kupon, w wysokości 12%, pod warunkiem, że w dniu zapadalności kurs EUR/PLN znajdzie się we wcześniej określonym przedziale. Tym samym Klient nie ponosi ryzyka potencjalnych wahań kursu w trakcie trwania inwestycji, gdyż obserwacja przedziałów inwestycji odbywa się tylko i wyłącznie na jej koniec.

Podstawowe warunki emisji SCD „Lokata Kurs na Zysk”:

· forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
· okres przyjmowania zapisów: 30.04.2009 r. – 8.05.2009 r.
· okres inwestycji: 15.05.2009 r. – 17.05.2010 r.
· minimalna kwota zapisu: 5000 PLN
· gwarancja zwrotu kapitału:100% w dniu wykupu certyfikatów
· zysk końcowy:12% pod warunkiem, że kurs EUR/PLN na koniec inwestycji znajdzie się w węższym przedziale; 6% pod warunkiem, że kurs EUR/PLN na koniec inwestycji znajdzie się w szerszym przedziale; 0% pod warunkiem, że kurs EUR/PLN na koniec inwestycji znajdzie się poza określonymi przedziałami

Subskrypcja produktu trwać będzie od 30 kwietnia do 8 maja br. we wszystkich Oddziałach Banku BPH.

Comments are closed.