Zarabiaj na drogach, lotniskach i innych projektach infrastrukturalnych z Domem Maklerskim BZ WBK

Zarabiaj na drogach, lotniskach i innych projektach infrastrukturalnych z Domem Maklerskim BZ WBK

Od 4 maja klienci Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. mogą zarabiać na międzynarodowych projektach infrastrukturalnych. Możliwość tę zapewnia Obligacja BZ WBK Infrastruktura+, najnowszy produkt inwestycyjny DM BZ WBK. Jest to obecnie jedyna
w Polsce, publiczna oferta produktu strukturyzowanego, który pozwala wykorzystać globalny trend wspierania inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycja gwarantuje 100% ochronę kapitału w dniu wykupu oraz udział w zyskach wypracowanych przez koszyk trzech indeksów. Subskrypcja Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ trwa od 4 do 29 maja 2009r.

Rozwój i rozbudowa globalnej infrastruktury – to zdaniem wielu ekonomistów na całym Świecie, szansa na wyjście z globalnego kryzysu gospodarczego. Potężne środki finansowe skierowane
na rozwój kluczowych projektów infrastrukturalnych w największych gospodarkach na Świecie są też okazją dla licznych firm, które podejmą się ich realizacji. Środki przeznaczone na inwestycję w sektor infrastruktury w wybranych trzech krajach:
– USA – 126 mld USD – źródło www.recovery.gov,
– Brazylia 221,4 mld USD – źródło www.newsroom.ukinvestment.gov.uk,
– Meksyk – 245,12 mld USD – źródło www.newsroom.ukinvestment.gov.uk

Dzięki Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ ten globalny trend mogą wykorzystać również Polacy.

„Przygotowując produkty strukturyzowane dla naszych Klientów zawsze staramy się poszukiwać okazji, które pozwolą wykorzystać pojawiające się na Świecie trendy. Drogi i mosty, projekty rewitalizacyjne
i inne duże przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane przez rządy na całym świecie będą dla wielu firm szansą na znaczne zyski, i co za tym idzie wzrost cen akcji. Obligacja BZ WBK Infrastruktura+ daje Polakom szansę na wykorzystanie tego globalnego trendu” – mówi Rafał Gleinert, Menadżer Produktów Strukturyzowanych w Domu Maklerskim BZ WBK.

Obligacja oparta jest o koszyk trzech indeksów. Pierwszy z nich to Indeks BNP Paribas Global Infrastructure ER. Jest on oparty o ceny akcji od 30 do 60 starannie wyselekcjonowanych spółek, które w największym stopniu mogą skorzystać z realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych planowanych na całym Świecie. Wybór instytucji do indeksu odbywa się spośród firm wywodzących się z 38 krajów na Świecie i uzależniony jest od potencjału danej spółki, jej wyników finansowych oraz prognoz analityków giełdowych. Na dzień 31 marca 2009 roku wśród wybranych do indeksu spółek dominowały przedsiębiorstwa z USA, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii. Historyczne wyniki indeksu znajdują się na przedstawionym poniżej wykresie.

Drugim wykorzystanym indeksem jest indeks polskiego rynku pieniężnego WIBOR 3M. Jego zadaniem jest stabilizacja indeksu akcyjnego spółek infrastrukturalnych. Dzięki takiemu zestawieniu profil ryzyka inwestycji w akcje spółek infrastrukturalnych jest zbliżony do profilu typowego funduszu zrównoważonego, którego 50% środków inwestowanych jest w akcje, a pozostała część w inwestycje wolne od ryzyka. Przeprowadzona przez DM BZ WBK analiza zwrotu z indeksu BNP Paribas Global Infrastructure ER w połączeniu z inwestycją w WIBOR 3M pokazała, że na bazie historycznych wyników inwestycja tego typu mogła dać, w terminie trzech ostatnich lat, wynik lepszy w porównaniu z najskuteczniejszymi w tym okresie polskimi funduszami zrównoważonymi (3-letnia stopa zwrotu
na poziomie +7,4% wobec średniej stopy zwrotu dla wybranych trzech polskich funduszy zrównoważonych na poziomie -16,9%*). Jednak, co ważniejsze, przyszłość spółek z sektorów związanych z rozwojem infrastruktury prezentuje się obecnie ciekawiej w porównaniu
z szerokim rynkiem. Wydaje się więc, że perspektywy na następne lata są bardzo dobre.

Ostatnim wykorzystanym indeksem jest Indeks BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER, który oparty jest
o rynek kontraktów terminowych na towary. Ważną cechą wykorzystanej strategii inwestycyjnej COMAC Isovol 8 LS jest jej nastawienie na generowanie zysków niezależnych od koniunktury
na rynkach surowcowych. Wykorzystanie tego indeksu pozwala na zmniejszenie łącznej wrażliwości koszyka na wahania koniunktury giełdowej.
Jak w każdej dotychczasowej ofercie publicznej produktów strukturyzowanych DM BZ WBK, Obligacja BZ WBK Infrastruktura+ posiada 100% gwarancję kapitału w terminie wykupu. Emitent w celu zapewnienia większej płynności inwestycji wprowadzi ją do obrotu giełdowego. Dzięki temu możliwa będzie sprzedaż produktu po cenie rynkowej przed terminem wykupu.

Dom Maklerski BZ WBK jest jednym z liderów polskiego rynku produktów strukturyzowanych.
Od kwietnia 2008 roku przeprowadził 4 publiczne oferty na łączną kwotę przekraczającą 350 mln PLN. Dom Maklerski BZ WBK dba również o edukację z zakresu produktów strukturyzowanych poprzez bloga eksperckiego na portalu Bankier.pl – http://rafalgleinert.blogbank.pl oraz grupę dyskusyjną Goldenline – http://www.goldenline.pl/grupa/tajne-przez-poufne/, na której ekspertom DM BZ WBK można zadać pytania dotyczące produktów strukturyzowanych. Subskrypcji Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ towarzyszył będzie również konkurs zachęcający do poznawania produktów strukturyzowanych.

Symulacje oraz historyczne wartości indeksu BNP Paribas Global Infrastructure ER

* Średnia 3-letnia stopa zwrotu dla SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA, UniFundusze FIO subfundusz Unikorona Zrównoważony, BPH Aktywnego Zarządzania Subfundusz BPH Parasolowy. Dane
na dzień 31 marca 2009 r..

Szczegółowe informacje na temat Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ oraz ryzyk z nią związanych znajdują się w Warunkach Końcowych („Final Terms”) oraz w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym („Base Prospectus”), które są dostępne na stronie internetowej www.dmbzwbk.pl. Są to jedyne dokumenty, które mogą służyć za podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji. Niniejszy dokument stanowi publikację handlową i ma wyłącznie promocyjny charakter. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Comments are closed.