Spokojny Czas – ubezpieczenie składki w razie utraty pracy

Spokojny Czas – ubezpieczenie składki w razie utraty pracy

Wobec trudniejszej sytuacji na rynku pracy, Commercial Union proponuje dodatkowe ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas klientom, zawierającym nową umowę ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa.

Ubezpieczenie dodatkowe Spokojny Czas przeznaczone jest dla klientów, którzy chcą ubezpieczyć siebie i rodzinę, ale zarazem obawiają się, że mogą stracić pracę i nie będą mieli z czego płacić składek. Przewiduje ono, że jeśli ubezpieczony straci pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i spełni dodatkowe warunki, do czasu podjęcia nowej aktywności zawodowej Commercial Union będzie opłacać składki za ubezpieczenie na życie i umowy dodatkowe nawet przez okres 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o nowym produkcie, który oferowany jest od 5 maja, dostępne są na stronie internetowej: http://www.cu.pl/indywidualne_5831.htm

Spokojny czas to dodatkowe ubezpieczenie dla klientów zawierających Nową Perspektywę – ubezpieczenie chroniące życie i zdrowie całej rodziny, elastyczne, o przejrzystej strukturze opłat i niskich kosztach ochrony. Poza rozbudowaną ochroną ubezpieczeniową Nowa Perspektywa daje też możliwość gromadzenia i inwestowania pieniędzy na rachunkach dedykowanych (zarówno regularnego, jak i jednorazowego). Atutem ubezpieczenia Nowa Perspektywa jest możliwość wprowadzania zmian w umowie wraz ze zmianą sytuacji życiowej i potrzeb ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie na życie może być rozszerzone o szereg umów dodatkowych, z których najciekawsze to poważne zachorowanie i ubezpieczenie świadczenia szpitalnego Na Zdrowie.

Nowa Perspektywa to flagowy produkt Commercial Union, cieszący się największym zainteresowaniem klientów wśród ubezpieczeń na życie.

Comments are closed.