ASBIS Czy wszystko jest ju& w cenie?

ASBIS Czy wszystko jest ju& w cenie?
Problemy gospodarcze z jakimi boryka sie Ukraina i z którymi w coraz
wiekszym stopniu zmaga sie Rosja negatywnie oddziałuja na
działalnosc Asbisu na tych dwóch najwaniejszych rynkach
zapewniajacych historycznie 40% sprzeday. Mocny spadek dynamiki
PKB na Ukrainie oraz trudnosci przy uzyskiwaniu kredytu
spowodowały, e w 4Q2008 spółka zanotowała na Ukrainie spadek
sprzeday o blisko […]

Niższe raty kredytów w euro

Niższe raty kredytów w euro
Zgodnie z oczekiwaniem Europejski Bank Centralny obniżył dziś stopy do rekordowo niskiego poziomu 1%. Spadek stóp przekłada się na obniżkę rat kredytów w euro mimo niesprzyjających kredytobiorcom zmian kursowych
Z najnowszego zestawienia Expandera wynika, że obecnie przeciętne oprocentowanie (mediana) nowych kredytów w euro wynosi 5,07%. Tylko w tym roku obniżyło się o […]