Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej firma wyspecjalizowana w doradztwie i działaniach komunikacyjnych dla firm z branży finansowej - Nowy gracz na rynku - Ciszewski Financial Communications

Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej firma wyspecjalizowana w doradztwie i działaniach komunikacyjnych dla firm z branży finansowej
Ciszewski Financial Communications – tak nazywa się kolejna firma, która będzie funkcjonowała w grupie pod marką Ciszewski. Nowy podmiot będzie wyspecjalizowany w obsłudze firm z branży finansowej. Oprócz działań i doradztwa z zakresu PR, w usługach nowego podmiotu będzie mieściło […]

Wyniki ING Banku Śląskiego w I kwartale 2009 r.

Wyniki ING Banku Śląskiego w I kwartale 2009 r.
W pierwszym kwartale 2009 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 80,8 mln zł w porównaniu z 173,7 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku. Główny wpływ na spadek wyniku finansowego miały korekty wycen oraz odpisy z tytułu utraty wartości związane z opcjami walutowymi. Bank […]