Wartość szacunkowa produktu krajowego brutto w 2008 r ( PKB )

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż według pierwszego szacunku wartość
produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniosła 1271,7 mld zł.
Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa, kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów […]

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IV 2009 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IV 2009 r.
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2009 r., obserwowano znaczny przyrost nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu czterech miesięcy br. oddano do użytkowania 53 576 mieszkań, tj. o 9,0% więcej niż przed rokiem i o 49,9% więcej niż analogicznym okresie 2007 r.
Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność w […]

Bank Pocztowy wyróżniony na World Mail Awards 2009

Bank Pocztowy wyróżniony na World Mail Awards 2009
Szybki kredyt gotówkowy Banku Pocztowego znalazł się na short-liście do nagrody w kategorii Technologia.
World Mail Awards są najważniejszymi w światowej branży pocztowej nagrodami, przyznawanymi już od 10-ciu lat firmom i instytucjom, które dzięki swojej działalności upowszechniają najlepsze rozwiązania i praktyki.
W 10-tej edycji „pocztowych Oscarów” wręczono nagrody w […]