Millennium raport z kondycji banku

Millennium raport z kondycji banku

Wyniki 1Q09 pokazały, że na skutek dużych potrzeb w zakresie finansowania portfela kredytów bank notuje obecnie ujemną marżę na portfelu depozytów. Uważamy, że przyszły kwartał (lub nawet dwa), nie przyniesie odwrócenia w tym zakresie, a na przeszkodzie staną: (i) ciągle wysokie stawki płacone przez bank w relacji do rynkowych stóp procentowych i ciągła potrzeba pozyskiwania nowych środków od klientów, (ii) opóźnienie w rewizji skali oprocentowania kredytów, (iii) brak możliwości renegocjacji cen znacznej części portfela kredytów (długoterminowe kredyty hipoteczne stanowią 2/3 portfela), (iv) niska skala wolumenu sprzedaży nowych kredytów, (v) wysokie koszty refinansowania kredytów walutowych, choć tutaj widoczny jest obecnie spadek cen działający na korzyść w relacji do 1Q09. Koszty ryzyka kredytowego po wyłączeniu odpisów na walutowe transakcje klientowskie sięgnęły 74 mln PLN (85 pb) i skupiały się głównie w segmencie korporacyjnym. Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą wzrost kosztów ryzyka kredytowego w segmencie detalicznym, w następstwie gorszych danych z rynku pracy. Podnosimy naszą cenę docelową do poziomu 1,8 PLN/akcję (poprzednio 1,7 PLN/akcję) i zalecamy sprzedaż walorów. Niskie ROA generowane w poprzednim modelu biznesowym (ROA’08 1,1% vs. inni 2%) było wynagradzane przez dostęp do większych wolumenów. Z perspektywy obecnego otoczenia bank musi zrewidować cały model sprzedaży produktów bankowych, co mimo szybkich decyzji zarządu banku, postrzegamy jako proces czasochłonny.

Comments are closed.