Pekao - Potwierdzenie pozycji rynkowej - komentarz dla inwestorwów giełdowych

Pekao - Potwierdzenie pozycji rynkowej - komentarz dla inwestorwów giełdowych

Utrzymanie płynnego bilansu (kredyty/depozyty na poziomie 91%, tak jak kwartał wcześniej), pozostanie aktywnym graczem na polu kredytów (koncentracja na segmencie detalicznym), kontrola kosztów (wydatki spadły o 0,5% R/R) oraz wysoki współczynnik wypłacalności (13,07%, Tier I) to atuty banku widoczne w wynikach 1Q09. Bank odnotował również bardzo niskie w relacji do innych banków odpisy na rezerwy (-92 mln PLN, 43 pb portfela kredytów netto). Jak na razie wskaźniki jakości aktywów (NPL/kredyty brutto wzrosły z 5,5% do 5,8%, wskaźnik pokrycia NPL rezerwami spadło z 87% do 83%) wskazują na dobrą kondycję banku. Na razie konserwatywne podejście do oceny ryzyka kredytowego deklarowane przez bank pozwala na znacznie niższe straty kredytowe. Uważamy jednak, że kolejne kwartały przyniosą wzrost odpisów. Słabym punktem Pekao w tym kwartale był wynik odsetkowy, który ucierpiał z powodu agresywnej polityki cenowej w depozytach dyktowanej przez cały sektor (depozyty terminowe) oraz spadających rynkowych stóp procentowych (depozyty bieżące). Wyższe rezerwy i niższy wynik odsetkowy będą negatywnie wpływały na wyniki całego 2009 roku, jednak wyniki Pekao wyraźnie wskazują na brak zagrożeń dla kapitałów w banku. Wręcz przeciwnie, przy obecnych wskaźnikach bank byłby naszym zdaniem zdolny do wypłaty dywidendy. Decyzja w sprawie zatrzymania całego zysku za 2008 rok w banku już zapadała. Konserwatywnie zakładamy brak wypłaty dywidendy z zysków za 2009 rok, choć biorąc pod uwagę dobrą sytuację w banku, możliwa jest wypłata. Stanowi to pozytywny czynnik dla wyceny banku w przyszłości. Wyznaczamy cenę docelową na poziomie 133,2 PLN/akcję (2,5% powyżej poprzedniej wyceny) i podtrzymujemy rekomendację akumuluj.

analityk:

Marta Jeżewska

« Leśne porządki w ING Wolontariusze z departamentu kredytów detalicznych ING Banku Śląskiego zorganizowali sprzątanie lasu w Nadleśnictwie Brynek w okolicy Tarnowskich Gór. Akcja, podczas której zebrano około 2000 litrów śmieci, miała miejsce 18 maja b.r. ING Bank Śląski podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ograniczenia lub wyeliminowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne, które wiążą się z działalnością Banku. Bank stara się, aby zużywane materiały nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dlatego od kilku lat prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego i sprzętu bankowego - gwarantuje ich utylizację w wyspecjalizowanej firmie, stwarzając okazję do recyklingu. Stwarza także możliwość zbierania makulatury (ulotki, gazety), która następnie trafia do papierni i zostaje przetworzona. Nośniki informacji, które ulegną zniszczeniu, stają się odpadami wtórnymi, z których można ponownie skorzystać. ING Bank Śląski już drugi rok z rzędu został uhonorowany tytułem “Firma Bliska Środowisku”. Wolontariat ING to program społeczny, który daje pracownikom ING Banku Śląskiego możliwość zaangażowania się w pracę wolontariacką. Wolontariuszem może być każdy, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Rodzaj pracy wolontariackiej powinien jednak sprawiać wolontariuszowi satysfakcję i być zgodny z jego predyspozycjami. W pracy wolontariusza można, więc wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe a także swoje hobby, zainteresowania i umiejętności. Wolontariusz sam decyduje ile czasu przeznacza na wolontariat, dodatkowo każdy z pracowników banku może przeznaczyć 1 dzień (8 godzin zawodowego czasu pracy) na działania w ramach wolontariatu - gwarantuje to Regulamin Pracy ING Banku Śląskiego. Można ten czas wykorzystać jednorazowo w ciągu danego dnia lub podzielić na poszczególne godziny. Wolontariuszy ING wciąż przybywa a podejmowane przez nich działania stają się coraz bardziej zróżnicowane. Rząd wesprze zadłużonych bezrobotnych »

Comments are closed.