Szerszy zakres pomocy assistance w Warcie – nowa oferta assistance w Warcie

Szerszy zakres pomocy assistance w Warcie – nowa oferta assistance w Warcie

Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY zostały wzbogacone o nowe rozwiązania
w assistance. Rozszerzono m.in. zakres dostępnych dla klienta świadczeń i zwiększono limity na holowanie (również w wersji nieodpłatnej). Zniesiono też limity kilometrowe,
co oznacza, że ubezpieczony otrzyma pomoc, nawet jeśli do zdarzenia dojdzie pod jego domem.
Nowa oferta WARTA MOTO ASSISTANCE to dodatkowa gwarancja ochrony w kraju i za granicą dla właścicieli pojazdów mechanicznych oraz natychmiastowa organizacja pomocy 24 godziny na dobę w miejscu zdarzenia. Zakres udzielonej pomocy będzie zależny od wariantu assistance.

Wariant Standard, bezpłatnie dołączany do zawartych w Warcie ubezpieczeń OC i AC, zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania ubezpieczonego pojazdu (do 400 zł). Obejmuje też pomoc informacyjną (np. o krajowej sieci warsztatów samochodowych lub możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego) oraz pomoc w organizacji sprzedaży uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu. Atutem jest bardzo szeroka definicja wypadku, która poza standardowo określanym na rynku zderzeniem pojazdu obejmuje także inne sytuacje powodujące unieruchomienie pojazdu, jak wpadnięcie pojazdu do wody czy kradzież części pojazdu, np. koła. Wariant ten zapewnia również holowanie samochodu osoby poszkodowanej, jeśli sprawca miał OC w WARCIE.

Warianty Srebrny i Złoty gwarantują kierowcy oraz pasażerom podróżującym w chwili zdarzenia ubezpieczonym autem w Polsce pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu i takich sytuacjach, jak wyładowanie akumulatora, unieruchomienia pojazdu w następstwie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa czy zatrzaśnięcia kluczyków. Warianty te zapewniają ponadto pomoc informacyjną, serwisową – w tym pokrycie kosztów holowania do kwoty 900 zł, pomoc w podróży – polegającą na zakwaterowaniu albo powrocie do miejsca zamieszkania ubezpieczonych oraz pojazd zastępczy nawet na 10 dni.
Ubezpieczenie assistance w wariancie Złotym nie jest ograniczone żadnymi limitami kilometrowymi. Zapewnia dodatkowo bardzo szeroką pomoc i opiekę medyczną w kraju, w tym rehabilitację i pomoc psychologa po wypadku dla całej rodziny.

Uzupełnieniem oferty obejmującej zdarzenia w Polsce jest wariant Europa. Zapewnia on kompleksową ochronę assistance poza granicami, a dokładnie na terytorium Europy
(z wyłączeniem Polski), w tym europejską część Turcji i Rosji oraz Izraela, Maroka i Tunezji. Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie rocznym i w wariantach krótkoterminowych – opcje Podróżnik 15 i Podróżnik 30, odpowiednio na 15 i 30 dni. Świadczenia w tych wariantach zapewniają pomoc informacyjną, serwisową, pomoc w podróży, organizację pojazdu zastępczego oraz pomoc prawną i medyczną. Opcje krótkoterminowe – Podróżnik 15 i Podróżnik 30 – mogą wykupić nie tylko posiadacze ubezpieczeń komunikacyjnych WARTY. Pakiety krótkoterminowe zapewniają ochronę także w kraju.

Najszersze warianty Złoty i Europa są bezpłatnie dodawane do ubezpieczenia Autocasco Komfort.

Nowa oferta assistance WARTY przeznaczona jest dla właścicieli samochodów osobowych oraz ciężarowo-osobowych, kempingowych i ciężarowych, jeśli ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 ton, przyczep o ładowności do 750 kg (z zastrzeżeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) i motocykli. Wiek pojazdu nie ogranicza ani dostępności, ani zakresu ochrony. Limity dotyczą każdego zdarzenia z osobna, co oznacza, że jeśli przytrafi nam się więcej wypadków, za każdym razem mamy ten sam limit do wykorzystania. Co ważne, samo zgłoszenie zdarzenia assistance nie powoduje utraty zniżek.

Comments are closed.