Złap ostatnią szansę na Obligację BZ WBK Infrastruktura+ i zarabiaj na rozwoju infrastruktury

Złap ostatnią szansę na Obligację BZ WBK Infrastruktura+ i zarabiaj na rozwoju infrastruktury

Tylko do 29 maja trwa subskrypcja na Obligację BZ WBK Infrastruktura+, dzięki której możliwe jest zarabianie na projektach infrastrukturalnych krajów takich jak m.in. USA, Brazylia czy Meksyk. Produkt strukturyzowany to obecnie jedyna w Polsce oferta publiczna, umożliwiająca skorzystanie z globalnego trendu polegającego na zwiększaniu nakładów na rozwój infrastruktury.

Jak podkreślają ekonomiści i eksperci inwestycyjni na całym świecie, zwiększenie nakładów i środków finansowych na rozwój i rozbudowę infrastruktury ma tchnąć nową siłę w globalną gospodarkę. Tylko trzy kraje przeznaczą na ten cel blisko 600 mld USD (USA – 126 mld USD – źródło www.recovery.gov, Brazylia 221,4 mld USD – źródło www.newsroom.ukinvestment.gov.uk, Meksyk – 245,12 mld USD – źródło www.newsroom.ukinvestment.gov.uk). Na sukcesie firm infrastrukturalnych, koncesjonariuszy i wykonawców, które zajmą się realizacją powierzonych im projektów, mogą teraz zarobić również Polacy. Celem Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ jest zapewnienie możliwości wykorzystania tego globalnego trendu przy jednoczesnej ochronie kapitału.

Zysk z Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ uzależniony jest od wyników koszyka trzech indeksów. Pierwszą część koszyka Obligacji zajmuje Indeks BNP Paribas Global Infrastructure ER. Oparty jest on na cenach akcji, od 30 do 60 starannie wyselekcjonowanych, spółek z 38 krajów świata. Ich wybór ma miejsce w oparciu o analizę mającą za zadanie ocenę ich perspektyw na rynku infrastrukturalnym. Kolejnym indeksem w koszyku obligacji jest indeks polskiego rynku pieniężnego WIBOR 3M. Będzie on odpowiadał za stabilizację indeksu akcyjnego opartego o spółki infrastrukturalne. Ostatnim wykorzystanym indeksem jest Indeks BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER, który odzwierciedla rezultaty strategii inwestycyjnej na rynku kontraktów terminowych na towary. Zakłada ona możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen tych kontraktów. Wykorzystanie tego instrumentu pozwala na zmniejszenie wrażliwości całego koszyka indeksów na wahania koniunktury giełdowej.

Obligacja BZ WBK Infrastruktura+ gwarantuje 100% ochronę zainwestowanego kapitału w terminie wykupu oraz 100% udziału w zysku wypracowanym w 3,5 letnim horyzoncie inwestycyjnym. Podobnie jak pozostałe produkty oferowane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. planowane jest wprowadzenie produktu do obrotu giełdowego w celu zapewnienia większej płynności inwestycji. Dzięki temu możliwa będzie jego sprzedaż po cenie rynkowej przed terminem wykupu.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. zachęca swoich Klientów do skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu edukacyjnego, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat nowoczesnych produktów inwestycyjnych i pomoc w trudnych wyborach. Konsumenci mogą poszukiwać informacji
na temat różnych aspektów dotyczących produktów strukturyzowanych poprzez:
- bloga eksperckiego – http://rafalgleinert.blogbank.pl
- grupę dyskusyjną Goldenline – http://www.goldenline.pl/grupa/tajne-przez-poufne/.

Równolegle do subskrypcji Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ trwa również kolejna edycja konkursu „Struktury, z którymi warto” - http://www.dmbzwbk.pl/74130. Jej celem jest zwiększenie świadomości naszego społeczeństwa w zakresie produktów strukturyzowanych oferowanych w Polsce. Każdy uczestnik konkursu może wygrać podwójnie. Po pierwsze - zdobywając bezcenną wiedzę, która pomoże mu w decyzjach dotyczących finansów. Po drugie - otrzymując nagrodę w postaci jednego
z trzech zapisów na Obligację BZ WBK Infrastruktura+ o wartości 1000 złotych.

Szczegółowe informacje na temat Obligacji BZ WBK Infrastruktura+ oraz ryzyk z nią związanych znajdują się w Warunkach Końcowych („Final Terms”) oraz w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym („Base Prospectus”), które są dostępne na stronie internetowej www.dmbzwbk.pl. Są to jedyne dokumenty, które mogą służyć za podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji BZ WBK Infrastruktura+. Niniejszy dokument stanowi publikację handlową i ma wyłącznie promocyjny charakter. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Comments are closed.