Naturalny Zysk w mBanku - W mBanku rusza kolejna 18-miesięczna struktura Naturalny Zysk

Naturalny Zysk w mBanku

W mBanku rusza kolejna 18-miesięczna struktura Naturalny Zysk, która umożliwia zarabianie na wzroście indeksów S&P GSCI Industrial Metals Index Excess Return oraz S&P GSCI Agriculture Index Excess Return.
Zapisy subskrypcyjne trwają od 26 maja do 15 czerwca 2009 r.
Po wzrostowej korekcie technicznej rynku metali, która miała miejsce w ostatnich dwóch miesiącach, rynek prawdopodobnie przejdzie w lekką fazę uśpienia, czekając na twarde dane makroekonomiczne. Globalne zmiany w stylu zarządzania, konsolidacja branży motoryzacyjnej oraz lotniczej, a także zakrojone na szeroką skalę pakiety stymulacyjne poszczególnych rządów mogą przyczynić się z czasem do odzyskania przez gospodarkę wigoru i powrotu na ścieżkę wzrostu. Proces ten pewnie napotka na swojej drodze mniejsze lub większe trudności, jednakże można się spodziewać, że w perspektywie najbliższego roku sytuacja w gospodarce światowej ulegnie poprawie, wspierając wzrost cen większości surowców - mówi Monika Chwiedziewicz, Menedżer ds. Produktów Inwestycyjnych mBanku. W przypadku rynku rolnego, można mówić o znaczącej przecenie większości roślin przemysłowych, których ceny rosły od kilku lat. Sytuacja fundamentalna nie uległa znaczącej zmianie. Rynek rolny nadal w głównej mierze determinowany jest czynnikami pogodowymi oraz rosnącym popytem związanym ze wzrostem populacji na świecie. Kolejnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na kształtowanie się cen są zmiany struktury zasiewu ukierunkowane na uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw, które doprowadziły do znaczącego spadku areałów, z których zbiory przeznaczone są do produkcji żywności. Może to doprowadzić do niedoborów tych ostatnich, jeśli ceny paliw kopalnych będą znajdować się na wyższych poziomach.
W koszyku Naturalny Zysk znajdują się wyselekcjonowane pod względem pozycji rynkowej indeksy:
S&P GSCI Industrial Metals Index Excess Return - obliczany oraz publikowany przez Standard & Poors od 1977 roku. W jego skład wchodzą kontrakty terminowe na metale przemysłowe: miedź, nikiel, ołów, cynk, aluminium;
S&P GSCI Agriculture Index Excess Return - obliczany oraz publikowany przez Standard & Poors od 1969 roku. W jego skład wchodzą kontrakty terminowe na rośliny przemysłowe: pszenica, kukurydza, cukier, soja, kakao, bawełna, kawa, pszenica Kansas.
Lokata strukturyzowana Naturalny Zysk daje możliwość zarabiania na wzroście wartości indeksów S&P GSCI. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone 2 obserwacje aktywa bazowego w dniu rozpoczęcia lokaty strukturyzowanej (16.06.2009 r.) w celu ustalenia wartości początkowej indeksów, oraz na dwa dni przed zakończeniem lokaty strukturyzowanej (14.12.2009 r.) w celu poznania wartości końcowej indeksów.
Inwestor otrzyma odpowiedni kupon (czyli oprocentowanie lokaty za okres jej trwania), jeżeli w dniu 14.12.2010 r. oba indeksy spełnią jeden z poniższych warunków:
1. >= 110% wartości początkowej każdego z indeksów wówczas kupon wyniesie 10%, czyli 6,66% w skali roku
2. >= 120% wartości początkowej każdego z indeksów wówczas kupon wyniesie 15%, czyli 10% w skali roku
3. >= 130% wartości początkowej każdego z indeksów wówczas wyniesie X (ostateczna wartość kuponu X zostanie ustalona w dniu 16.06.2009 r.)
Jeżeli nie zostanie spełniony żaden z powyższych warunków (1,2,3) wówczas kupon wyniesie 0%
Według danych rynkowych z dnia 22.05.2009 r. wysokość kuponu X wyniosłaby 25%. Ostateczna wartość kuponu zostanie ustalona w dniu 16.06.2009 r. i będzie nie niższa niż 15%.
Inwestowanie w struktury mBanku jest bardzo proste - wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i wejść do zakładki „lokaty strukturyzowane” dostępnej na pierwszej stronie po zalogowaniu. Nie trzeba dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie struktury w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Zrywając lokatę przed terminem Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej, której wysokość określana jest każdorazowo w zasadach danej oferty. Oferta jest przeznaczona dla każdego Klienta - minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 PLN, a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%.
Struktury to kolejne rozwiązanie mBanku, które umożliwia dywersyfikację portfela z aktywami. Dają one możliwość zarabiania polskim inwestorom na akcjach spółek notowanych nawet na odległych kontynentach, zagranicznych indeksach, towarach czy surowcach bez ponoszenia kosztów inwestycji, a przy jednoczesnej pełnej ochronie kapitału.
Inwestując na rynku kapitałowym, z wykorzystaniem struktur, aktywa Klientów nigdy nie spadną. Lokata strukturyzowana to alternatywa do tradycyjnych lokat. Łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego zysku z części opcyjnej).

Comments are closed.