Nieco lepsze dane o sprzedaży i bezrobociu

Nieco lepsze dane o sprzedaży i bezrobociu

Sygnalizowana przez wskaźniki klimatu koniunktury gospodarczej w handlu poprawa w zakresie sprzedaży detalicznej została potwierdzona przez „twarde” dane. W kwietniu sprzedaż była o 1% większa niż przed rokiem. To wynik nieco lepszy od oczekiwań, aczkolwiek trudno uznać go za przełomowy

Majowe badanie klimatu koniunktury w handlu przyniosło dodatni wynik (plus 1 - poprawę sygnalizowało 19% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie 18%, pozostałe uznały, że ich sytuacja nie zmieniła się). Analitycy ankietowani przez Bloomberga oczekiwali, że w kwietniu sprzedaż detaliczna obniży się o 0,1% r/r po spadku o 0,8% w marcu. Faktyczny wzrost o 1% to najlepszy wynik od stycznia, gdy ostatni raz miał miejsce wzrost sprzedaży rok do roku (o 1,3%). W największym stopniu zwiększyła się w kwietniu sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach oraz sprzedaż farmaceutyków i kosmetyków, najbardziej zmalała natomiast sprzedaż samochodów, mebli oraz sprzętu RTV i AGD, a także paliw.

Minimalnie lepsze od oczekiwań były również kwietniowe dane o bezrobociu, które ostatecznie wyniosło 11%. Spadek o 0,2 pkt. proc. jest jednak symboliczny z uwagi na okres prac sezonowych.

Problem z zapasami

Z badania klimatu koniunktury w handlu wynika, że w maju firmy wskazywały na spadek bieżącej sprzedaży, ale znacznie wolniejszy niż wcześniej. W konsekwencji były w stanie spłacać swe zobowiązania z mniejszymi opóźnieniami. Nie udaje się ograniczyć nadmiernych zapasów towarów. W najbliższych miesiącach nadal spodziewane są ograniczenia sprzedaży. W efekcie nie dziwi, że wzrost bieżących i przyszłych cen towarów zapowiada coraz mniej przedsiębiorstw. Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o zamiary dotyczące redukcji zatrudnienia.

Najgorzej koniunkturę oceniają małe firmy handlowe, najlepiej – duże. W najlepszej sytuacji jest branża gospodarstwa domowego oraz włókna, odzieży i obuwia (przeważają w nich korzystnych oceny nad negatywnymi). Więcej złych niż dobrych ocen mamy w branży żywnościowej, a także pojazdów samochodowych.

Inflacja powinna spadać

Analiza zachowania sprzedaży detalicznej w Polsce oraz inflacji skłania do oczekiwania na to, że presja na wydatki konsumenckie w Polsce będzie się utrzymywać. W dwóch poprzednich okresach osłabiania się dynamiki wzrostu sprzedaży detalicznej – w początkach i połowie tej dekady – sytuacja zaczynała się poprawiać dopiero wtedy, gdy realna, czyli uwzględniająca inflację, zmiana sprzedaży detalicznej była taka sama albo niższa niż wzrost cen. Pod uwagę bierzemy tu 12-miesięczne średnie, które lepiej obrazują ogólne tendencje i oczyszczają dane z efektów sezonowych. Widać przy tym, że sytuacja w zakresie sprzedaży detalicznej sprzyja obniżeniu się inflacji w kolejnych miesiącach.

RPP raczej nie zmieni stóp

Niemniej jednak trudno oczekiwać, by bieżące dane mogły wpłynąć na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Wciąż panuje przekonanie, że w II połowie tego roku dojdzie do ożywienia gospodarczego, więc zniknie antyinflacyjne
środowisko. Do tego inflacja utrzymuje się powyżej celu wyznaczonego przez RPP, a dodatkowo kwietniowe dane wykazały podniesienie się inflacji bazowej (nie uwzględniającej cen żywności i paliw) do 2,6%. Cel inflacyjny to 2,5% z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół.

Na świecie jeszcze gorzej

Sytuacja sprzedaży detalicznej w Polsce prezentuje się stosunkowo dobrze na tle innych państw świata. Kwietniowe dane były kompletnym rozczarowaniem w USA - wykazały ponad 10-proc. zniżkę w porównaniu z tym samym okresem 2008 r. Dynamika spadku była większa niż w marcu. Na Ukrainie spadek sięgnął w kwietniu 20%. Wzrost w minionym miesiącu odnotowały Wielka Brytania (2,6%) oraz Chiny (14,8%). Nie ma jeszcze kwietniowych danych z Czech i Węgier, ale w marcu sprzedaż detaliczna w tym krajach zmniejszała się.

Katarzyna Siwek, Krzysztof Stępień
Expander

Comments are closed.