Konto z Pensją na gwarancji w Allianz Banku

Konto z Pensją na gwarancji w Allianz Banku

Dane ekonomiczne wskazują na wzrost bezrobocia w ostatnich miesiącach. Wiele osób zaczyna więc obawiać się utraty pracy. Odpowiedzią na te obawy jest propozycja Allianz Banku, który oferuje swoim klientom konta osobiste z usługą Pensja na gwarancji.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ponad 1,75 mln osób i była wyższa niż w lutym o ponad 2 procent. Jednocześnie wiele firm w związku z recesją gospodarczą zapowiada cięcie kosztów, w tym redukcję zatrudnienia. Wśród pracowników może to więc rodzić obawy o własną sytuację finansową.

Recepta na te problemy pojawiła się w ofercie Allianz Banku, który wprowadził właśnie rozwiązanie zabezpieczające posiadaczy kont w tym banku przed skutkami utraty pracy. W przypadku zwolnienia przez pracodawcę będą oni dalej otrzymywać część swojego wynagrodzenia, które pozwoli im na utrzymanie i pokrycie stałych wydatków. Dzięki temu skutki straty pracy nie będą dotkliwe finansowo i pozwolą przetrwać do czasu znalezienia nowego zajęcia.

Posiadacze konta osobistego w Allianz Banku mogą być ubezpieczeni od utraty pracy. W przypadku zwolnienia przez pracodawcę, świadczenie z ubezpieczenia będzie im wypłacane co miesiąc, aż do momentu znalezienia przez nich nowej pracy. Mogą je oni otrzymywać nawet przez pół roku. Za ubezpieczenie klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

Wysokość świadczenia zależy od miesięcznych wpływów na konto oraz rodzaju posiadanego rachunku. W przypadku utraty pracy właściciel rachunku otrzymywać będzie kwotę równą połowie średniej wysokości miesięcznych wpływów na konto z ostatnich trzech miesięcy. Dla posiadaczy konta Optimum maksymalne świadczenie wynosi 2 tysiące złotych i jest wypłacane przez 3 miesiące, a dla posiadaczy konta Premium – 4 tysiące i jest wypłacane przez pół roku.

Konto z usługą Pensja na gwarancji to kolejny przykład współpracy między bankiem i ubezpieczycielem w ramach grupy Allianz. W ofercie banku funkcjonują już ubezpieczenia do kredytów gotówkowych, kart płatniczych, czy ubezpieczenia NNW dla posiadaczy kont.

- Wprowadzając tego typu oferty chcemy dać klientom dodatkową korzyść wynikającą z tego, że jesteśmy grupą finansową oferująca kompleksowe usługi – mówi Jolanta Rycerz, członek zarządu Allianz Banku.

Ubezpieczenie od utraty pracy jest dostępne dla nowych i dotychczasowych klientów Allianz Banku posiadających konta w pakiecie Optimum lub Premium przez minimum 4 miesiące i regularnie wpłacających na nie przez 3 miesiące minimum 1000 zł.
Zobacz także

Comments are closed.