Prognozy rynkowe ekonomistów Banku BGŻ

Prognozy rynkowe ekonomistów Banku BGŻ
AgroMonitor o tendencjach na rynku rolno-spożywczym
Od 28 maja na stronach serwisu ekonomicznego Banku BGŻ, dostępne jest najnowsze wydanie kwartalnego biuletynu AgroMonitor. Autorzy raportu analizują w nim najważniejsze trendy i tendencje na rynku rolno-spożywczych i przewidują ich dalszy rozwój do końca 2009 roku. Dodatkowo w numerze zawarto analizę konkurencyjności międzynarodowej polskiego sektora rolno – spożywczego
w warunkach spowolnienia gospodarczego.
Podobnie jak w poprzednich wydaniach także i w tym zestawiono informacje odnośnie kształtowania się cen na rynkach zbóż, roślin oleistych, owoców i warzyw, mleka, cukru, czy środków do produkcji. Wszystkie analizy opatrzone
są komentarzami eksperckimi.
Z najnowszego AgroMonitora można się dowiedzieć m.in. o:
1. prognozowanych zbiorach zbóż w nadchodzącym sezonie w kraju
i na świecie,
2. krajowych zbiorach rzepaku, które wg. Sparks będą kształtować
się na poziomie 2,1-2,2 mln ton,
3. niskim poziomie produkcji i rekordowych cenach w sektorze mięsa
4. rosnącym skupie i przetwórstwie oraz stabilizacji cen na rynku mleka,
5. poprawie eksportu zagęszczonego soku jabłkowego w wyniku utrzymujących się niskich światowych cen tego produktu i słabego złotego względem euro.
Więcej informacji na stronie www.bgz.pl w sekcji: serwis ekonomiczny.

Aleksandra Myczkowska

Comments are closed.