LW Bogdanka. - Kopalnia inne niż wszystkie

LW Bogdanka. - Kopalnia inne niż wszystkie

Operująca w zagłębiu lubelskim (wschodnia część polski) LW Bogdanka jest jedną z największych i najefektywniejszych pod względem jednostkowego kosztu produkcji kopalń węgla energetycznego w Polsce. Spółka dostarcza na rynek węgiel, którego parametry (kaloryczność, zasiarczenie) spełniają wymogi branży energetycznej, do której trafia ponad 80% sprzedaży. W Polsce 56% energii produkowane jest z węgla kamiennego, a kolejne 36% z węgla brunatnego. W 2008 roku, przy sprzedaży węgla na poziomie 5,5 mln ton, udział spółki w krajowej produkcji węgla kamiennego wyniósł 6,6%, a w przypadku dostaw do energetyki zawodowej 10,8%. W Polsce w perspektywie najbliższych 20 lat dla produkcji energii w oparciu o węgiel nie ma realnej alternatywy.

analitycy:
Michał Marczak
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Comments are closed.