Erbud - raport z giełdy

Erbud - raport z giełdy

rekomendacja: Trzymaj (Niezmieniona)

cena docelowa: 35,00 PLN

Rok 2010 będzie lepszy niż zakładaliśmy

Perspektywy Erbudu na trudny rok 2010 przedstawiają się obecnie lepiej niż pierwotnie zakładaliśmy. Portfel zamówień spółki sięga około 1,05 mld PLN, z tego 660 mln PLN przypada na rok 2009, zaś 350 mln PLN - na rok 2010. Korzystnie wygląda portfel spółki w segmencie budownictwa kubaturowego - na rok 2009 zapełnienie sięga prawie 90%, na rok 2010 zaś 54,5%. Na duże zapełnienie portfela na rok 2010 wpłynęły różne czynniki - zdobycie kontraktów na Centrum Medycyny Inwazyjnej (157,4 mln PLN) oraz CH w Bytomiu (186,5 mln PLN), jak i znaczne opóźnienie w realizacji kontraktu na budowę centrum handlowego w Wałbrzychu. Kontrakt o wartości 229 mln PLN pierwotnie miał być realizowany głównie w roku 2009, prace budowlane rozpoczęły się z ponad półrocznym opóźnieniem. W efekcie, obniżamy prognozę wyników na ten rok, jednocześnie podwyższając prognozę na rok 2010. Ze względu na znaczny portfel zamówień przewidzianych na rok 2010, podwyższamy również prognozę rentowności na rok 2010. Pomimo tych pozytywnych aspektów, wycena Erbudu jest naszym zdaniem stosunkowo wysoka na tle branży. Z uwagi na przewidywane spadki wartości produkcji budowlano-montażowej w segmencie kubaturowym w roku 2009 i 2010, nie jesteśmy na razie skłonni prognozować wyższych dynamik przychodów w latach kolejnych. W efekcie, rekomendujemy trzymanie akcji Erbudu.

Maciej Stokłosa

Comments are closed.