Unibep - raport z giełdy

Unibep - raport z giełdy

rekomendacja: Trzymaj (Niezmieniona)

cena docelowa: 5,30 PLN

W oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji

Unibep liczy na 1 mld PLN przychodów w 2011 roku. Strategia jest bez wątpienia ambitna, ale i obarczona ryzykiem. Aby zrealizować założenia zarządu, spółka będzie musiała budować obiekty, których do tej pory nie budowała (ryzyka techniczne), a także wygrywać w przetargach oferując najniższą cenę (ryzyka braku materializacji spadku cen budowy). Założone cele strategiczne skłoniły Unibep do podpisania kontraktów „warunkowych” na budowę biurowca w Warszawie i osiedla domów pod Moskwą. Kontrakty te wchodzą w realizację w momencie pozyskania przez inwestora finansowania, podpisane są zaś w EUR. W efekcie, Unibep narażony jest na ryzyko kursowe, gdy najpierw PLN umocni się, a następnie kontrakt wejdzie w fazę realizacji. Unibep nie jest na tle rynku drogi, jednak mała płynność waloru i ryzyka związane z pozyskanymi kontraktami warunkowymi naszym zdaniem nie zachęcają do zwiększenia zaangażowania w akcjonariacie spółki. Podtrzymujemy rekomendację trzymaj, z podwyższoną ceną docelową. Nieznacznie korygujemy prognozy wyników finansowych. Nie wykluczamy podniesienia wyceny i prognoz wyników spółki, w przypadku pozyskania nowych kontraktów o wysokiej jakości.

Maciej Stokłosa

Comments are closed.