Od 4 czerwca w ofercie Legg Mason TFI dostępny będzie unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny – Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Koncepcja produktu jest bardzo prosta i wynika z przekonania Legg Mason TFI,
że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia i pracy na rynku kapitałowym, Legg Mason TFI uważa, że selekcja i skoncentrowany styl zarządzania zwiększają szanse uzyskania wyników zdecydowanie lepszych (przy wyższym poziomie ryzyka) od tych, które są możliwe do osiągnięcia
z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.

W funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ średnia liczba spółek powinna mieścić się w przedziale 10 – 20. 5 największych pozycji może stanowić aż do 75% wartości aktywów netto funduszu. Skład indeksu WIG nie będzie miał wpływu na skład portfela funduszu. Selektywne podejście do inwestycji pozwala wnikliwiej przeanalizować wybrane spółki i dokonać wyboru firm o największym prawdopodobieństwie osiągnięcia systematycznej
i ponadprzeciętnej efektywności operacyjnej. Jest to zupełnie inne podejście od stosowanego
w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji, w których udział poszczególnych spółek jest uzależniony od ich udziału w indeksie giełdowym, zaś liczba spółek w portfelu często sięga 80-100 pozycji.

Legg Mason Skoncentrowany FIZ jest propozycją dla Klientów, którzy, wbrew nastrojom rynkowym, szukają rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie średnio-
i długoterminowych okazji cenowych poprzez zajmowanie znaczących pozycji na rynku akcji oraz ich zamykania, kiedy wartość fundamentalna nie uzasadnia dalszego ich utrzymywania. Fundusz jest też jedną z nielicznych propozycji dla osób, które chcą uniknąć niepotrzebnego rozpraszania środków i poszukują rozwiązań porównywalnych do skoncentrowanych portfeli inwestorów indywidualnych.

Comments are closed.