36 Ekomilionów

36 Ekomilionów

Podczas dwumiesięcznej subskrypcji programu inwestycyjnego życiowej WARTY - EKO ENERGIA zawarto ponad 1500 umów z klientami oraz zebrano ok. 25 mln zł składki. Dodatkowo zgromadzono 11 mln zł depozytów na EURO LOKACIE.

Program dostępny był od 2 marca do końca kwietnia w placówkach Kredyt Banku i u agentów WARTY. Oferta kierowana była do klientów o bezpiecznym profilu inwestycyjnym, nieakceptujących wysokiego ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji.
Przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową życia i zdrowia.

Najwyższa wpłata na EKO ENERGIĘ wyniosła 500 tys. zł. W sumie zawarto ponad 1500 umów , co przyniosło życiowej WARCIE ok. 25 mln zł przypisanej składki.
Każdy klient, który wykupił produkt w placówce Kredyt Banku, mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną na 10% w skali roku, o maksymalnym wkładzie nie wyższym niż połowa środków zainwestowanych w EKO ENERGIĘ. Z tej możliwości skorzystało 85% klientów, deponując 11 mln zł.

- Biorąc pod uwagę sytuację panującą na rynku finansowym osiągnięty wynik można uznać za bardzo dobry. To najlepszy wynik ze sprzedaży produktów inwestycyjnych z funduszem kapitałowym oferowanych przez Kredyt Bank i życiową WARTĘ w tym roku. Może to oznaczać, że klienci znów poszukują alternatywnych, bezpiecznych możliwości oszczędzania – powiedział Gert Rammeloo, wiceprezes zarządu Kredyt Banku.

Comments are closed.