mBank oferuje 10-miesięczne struktury Index Plus oraz Index Minus.

mBank oferuje 10-miesięczne struktury Index Plus oraz Index Minus.

Najnowsze propozycje to 10-miesięczne struktury oparte o kontrakty terminowe na indeks WIG20:

● Lokata strukturyzowana Indeks PLUS – lokata na wzrost kontraktów terminowych na indeks WIG20
● Lokata strukturyzowana Indeks MINUS – lokata na spadek kontraktów terminowych na indeks WIG20

Wśród argumentów przemawiających za wzrostem indeksu WIG20 warto podkreślić, że Polska gospodarka jako jedyna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ma dodatnią dynamikę PKB (według GUS - wzrost o 0,4% Q1 2009 / Q4 2008) oraz że po bardzo gwałtownym załamaniu w Q4 2008 i Q1 2009 roku w tej chwili obserwujemy powolne stabilizowanie się głównych światowych gospodarek, co może pozwolić na powrót wzrostu gospodarczego już w IV kwartale 2009 r., co może również zapowiadać początek nowej hossy. - mówi Monika Chwiedziewicz, Menedżer ds. Produktów Inwestycyjnych mBanku. Natomiast argumenty przemawiające za spadkami indeksu WIG20, że pomimo wzrostu wskaźników optymizmu wśród dyrektorów logistyki i konsumentów, nadal trudno jest mówić o poprawie w sferze realnej gospodarki. Poziom bezrobocia po uwzględnieniu czynników sezonowych nadal wzrasta, banki utrzymują restrykcyjną politykę kredytową, a poziom amerykańskiego zadłużenia rośnie w niespotykanym do tej pory tempie. Gdyby nie pakiety stymulacyjne, gospodarkę światową czekałaby prawdopodobnie wieloletnia recesja.

Lokata strukturyzowana Index PLUS oraz Lokata strukturyzowana Index MINUS dają możliwość zarabiania na wzroście lub spadku kontraktu terminowego na indeks WIG20. Indeks WIG20 to indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie w skład indeksu WIG20 wchodzą: AGORA, ASSECOPOL, BIOTON, BRE BANK, BANK ZACHODNI WBK, CERSANIT, CEZ, CYFROWY POLSAT, GETIN HOLDING, GTC, KGHM, LOTOS, PBG, PEKAO, PGNIG, PKN ORLEN, PKO BP, POLIMEX, TELEKOMUNIKACJA POLSKA, TVN. Lokata strukturyzowana Indeks PLUS zakłada wzrost wartości kontraktów terminowych na indeks WIG20 w okresie trwania lokaty. W przypadku gdy w dniu 13.04.2010 stopa zwrotu z aktywa bazowego będzie wyższa niż 15%, oprocentowanie lokaty wyniesie nie mniej niż 9% w skali roku.

Lokata strukturyzowana Indeks MINUS pozwala na osiągnięcie zysku w przypadku gdy wartość kontraktów terminowych na indeks WIG20 spadnie w okresie trwania lokaty. Jeżeli w dniu 13.04.2010 r. stopa zwrotu z aktywa bazowego będzie niższa niż -15%, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie nie mniej niż 9% w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 2.06.2009 wysokość oprocentowania przy spełnieniu warunku lokat wyniosłaby 10% w skali roku. Ostateczna wartość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 18.06.2009 r.

Zapisy na obie struktury trwają do 17 czerwca br.

Inwestowanie w struktury mBanku jest bardzo proste - wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i wejść do zakładki „lokaty strukturyzowane” dostępnej na pierwszej stronie po zalogowaniu. Nie trzeba dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie struktury w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Zrywając lokatę przed terminem Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej, której wysokość określana jest każdorazowo w zasadach danej oferty. Oferta jest przeznaczona dla każdego Klienta - minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 PLN, a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%.
Struktury to kolejne rozwiązanie mBanku, które umożliwia dywersyfikację portfela z aktywami. Dają one możliwość zarabiania polskim inwestorom na akcjach spółek notowanych nawet na odległych kontynentach, zagranicznych indeksach, towarach czy surowcach bez ponoszenia kosztów inwestycji, a przy jednoczesnej pełnej ochronie kapitału.

Comments are closed.