Link4 częścią brytyjskiego giganta ubezpieczeniowego

Link4 częścią brytyjskiego giganta ubezpieczeniowego

RSA uzyskała formalną akceptację transakcji odpowiednich urzędów, w tym nadzoru finansowego oraz nadzoru antymonopolowego na objęcie pełnej własności spółek direct
w Polsce, Czechach i Rosji. Link4 został w ten sposób częścią brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej o ponad trzystuletniej tradycji.
RSA zakończyła transakcję przejęcia pozostałych 50% udziałów Intouch Insurance Group
BV od Direct Financial Investments Ltd (DIFI), otrzymując zgody odpowiednich urzędów regulujących rynek ubezpieczeń w Polsce i Rosji.
Jak uzgodniono w umowie nabycia udziałów, podpisanej w marcu br., RSA zapłacił 70 mln EUR
w gotówce za pozostałe do objęcia 50% udziałów.
Intouch Insurance Group BV jest właścicielem Link4, Direct Pojistovna i Intouch Russia – liderów ubezpieczeń direct w Polsce, Czechach i Rosji. Od grudnia 2007 wszystkie te spółki zarządzane
były przez joint-venture będące własnością DIFI i RSA (odpowiednio po 50% udziałów).
Przejęcie grupy Intouch odzwierciedla strategię działania RSA na rynkach wschodzących. Brytyjska grupa chce być tam silnie obecna i rozwijać swój biznes w krajach o dużym potencjale wzrostu liczby sprzedawanych polis. Obecność w Polsce, Czechach i Rosji umacnia pozycję RSA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Brytyjczycy działają już w krajach bałtyckich, a na Litwie i Łotwie zajmują pozycję lidera rynku ubezpieczeń.
Paul Whittaker, CEO Rynków Wschodzących w RSA powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że możemy tak szybko zakończyć transakcję i objąć łącznie 100% udziałów w Intouch Insurance Group, właścicielu Link4 w Polsce, Direct Pojistovna w Czechach i Intouch Russia w Rosji.
Już od jakiegoś czasu blisko współpracujemy z kadrą kierowniczą wszystkich nabytych spółek direct, dzieląc się wiedzą o ubezpieczeniach i naszym doświadczeniem.”
„Link4, Direct Pojistovna i Intouch Russia są dobrze znane na swoich rynkach, mają wyrobione
marki i potencjał do bycia liderami swoich rynków. Ubezpieczenia direct oferują swoim klientom nowe podejście do kosztó,w jakie trzeba ponieść na zakup polisy i są rozpatrywane jako alternatywa przez wielu klientów szukających w bezpośrednim kontakcie z ubezpieczycielem oszczędności
i dobrego serwisu. Mamy nadzieję, że spółki direct będą ważnymi graczami w naszej dywizji Rynków Wschodzących.” - dodał Paul Whittaker.

Comments are closed.