Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2009 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2009 r.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2009 r., nadal obserwowano przyrost
nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy br. oddano do użytkowania 63 659 mieszkań, tj. o 8,2% więcej niż przed rokiem i o 44,2% więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność w obszarze nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy br. rozpoczęli budowę 52 640 mieszkań, tj. o 31,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 74 986 mieszkań, tj. o 18,5%.
Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli deweloperzy, którzy w okresie styczeń-maj 2009 r. oddali 29 557 mieszkań, tj. o 22,3% więcej niż w ub. roku, co stanowiło 46,4% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W ciągu pięciu miesięcy br. inwestorzy ci rozpoczęli budowę 14 343 mieszkań, tj. o 53,3% mniej niż w 2008 r. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę uzyskali oni pozwolenie - do 28 104, tj. o 27,2%. Dobre efekty budowlane, nieco gorsze od deweloperów, osiągnęli również inwestorzy indywidualni, którzy wybudowali 28 874 mieszkania. Efekty te były jednak nieco mniejsze niż przed rokiem (o 0,9%). W tej grupie inwestorów spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych inwestycji mieszkaniowych był mniejszy niż wśród deweloperów. Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenie na budowę 41 474 mieszkania i rozpoczęli budowę 35 413 mieszkań, tj. odpowiednio o 9,8% i o 13,6% mniej w stosunku do pięciu miesięcy 2008 r.
Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania w okresie styczeń-maj 2009 r. 2 757 mieszkań, tj. o 14,9% mniej niż przed rokiem, a liczba uzyskanych przez nie pozwoleń i rozpoczynanych mieszkań była mniejsza o ok. 38%. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w pierwszych pięciu miesiącach 2009 r. łącznie 2 471 mieszkań, tj. o 148 więcej niż przed rokiem, a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym i wyniósł 3,9%. W tej grupie inwestorów lepsze wyniki osiągnięto w budownictwie komunalnym – 1 167 mieszkań, t . o 42,7% więcej niż w ub. roku i w budownictwie zakładowym – 217 mieszkań, odpowiednio o 30,7% więcej. W budownictwie społecznym czynszowym oddano tylko 1087 mieszkań, tj. o 18,8% mniej niż w ub. roku.
W okresie styczeń-maj br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w pięciu województwach, największy w województwie dolnośląskim – o 47,4% i małopolskim – o 43,0%, a w województwie mazowieckim oddano 16 292 mieszkania, tj. o 13,4% więcej niż przed rokiem. W pozostałych jedenastu województwach oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w ciągu pięciu miesięcy ub. roku, w tym w województwie warmińsko-mazurskim - o 30,2%, świętokrzyskim – o 26,5%, śląskim – o 8,4% mniej.

Comments are closed.