Ostatnia szansa na Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Tylko do 30 czerwca 2009 r. dostępny będzie w ofercie Legg Mason TFI, unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny – Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest jedną z nielicznych propozycji dla osób, które chcą uniknąć niepotrzebnego rozpraszania środków i poszukują rozwiązań porównywalnych do skoncentrowanych portfeli inwestorów indywidualnych. Koncepcja produktu oparta została na przekonaniu Legg Mason TFI, że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości.

W funduszu Legg Mason Skoncentrowany FIZ średnia liczba spółek powinna mieścić się w przedziale 10-20. 5 największych pozycji może stanowić aż do 75% wartości aktywów netto funduszu. Skład indeksu WIG nie będzie miał wpływu na skład portfela funduszu. Selektywne podejście do inwestycji pozwala wnikliwiej przeanalizować wybrane spółki i dokonać wyboru firm o największym prawdopodobieństwie osiągnięcia systematycznej i ponadprzeciętnej efektywności operacyjnej. Jest to zupełnie inne podejście od stosowanego w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji, w których udział poszczególnych spółek jest uzależniony
od ich udziału w indeksie giełdowym, zaś liczba spółek w portfelu często sięga 80-100 pozycji.

Celem Legg Mason TFI było stworzenie oferty nie będącej marketingowym zabiegiem, ale potencjalnym źródłem faktycznej wartości dodanej dla Klientów w rozsądnym horyzoncie czasowym. Propozycja w postaci funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ dostępna będzie do 30 czerwca 2009 r. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii A funduszu prowadzą Domy Maklerskie (Centralny Dom Maklerski PEKAO, Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Inwestycyjny BRE, Deutsche Bank Securities) oraz Banki (BRE Private Banking & Wealth Management, CitiHandlowy, Deutsche Bank PBC i Nordea Bank). Wartość nominalna
1 certyfikatu to 1 000 zł, minimalna wpłata do funduszu wynosi 50 tys. zł.

źródło : Legg Mason

Comments are closed.