Ubezpieczenie zdrowotne od dziś w Expanderze

Od dziś w oddziałach Expandera dostępne są polisy zdrowotne, oferowane w ramach współpracy z Signal Iduna. Nowy produkt jest przeznaczony dla klientów, którym zależy na wysokiej jakości usług medycznych oraz szybkim dostępie do lekarzy specjalistów

Problemy z dostępem i jakością usług w publicznej służbie zdrowia przekładają się rosnące zainteresowanie prywatnymi usługami medycznymi. Komfortowe warunki leczenia wiążą się jednak z wysokimi kosztami. Poważniejsze problemy zdrowotne jednego z członków rodziny, mogą negatywnie wpłynąć na jej finansowe bezpieczeństwo.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Expander rozszerzył wachlarz oferowanych usług o polisy zdrowotne. - Ubezpieczenia zdrowotne powinny być elementem uzupełniającym finansowe bezpieczeństwo każdej rodziny - mówi Piotr Augustynowicz, wiceprezes Expandera. Zamiast jednorazowo ponosić wysokie koszty leczenia, wystarczy regularnie opłacać składkę ubezpieczeniową. Wtedy, w przypadku zarówno poważnych, jak i drobnych problemów zdrowotnych, to ubezpieczyciel w pełni organizuje leczenie i pokrywa jego koszty.

Podstawową zaletą ubezpieczenia Signal Iduna Pełnia Zdrowia oferowanego w sieci Expandera jest krótki czas oczekiwania na usługi medyczne oraz ich wysoki standard. Ubezpieczony ma dostęp do lekarzy specjalistów, specjalistycznych badań i zabiegów bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach.

- Istotny wpływ na wybór produktu Signal Iduna przez Expandera miała nie tylko wysoka jakość oferowanych usług medycznych, ale także ich dostępność – wyjaśnia Piotr Augustynowicz. Ubezpieczony nie jest uzależniony od wskazanych centrów medycznych, jak ma to miejsce w przypadku wielu pakietów zdrowotnych wykupywanych przez firmy swoim pracownikom. Profilaktyka i leczenie odbywa się w renomowanych placówkach ambulatoryjnych i szpitalnych na terenie całego kraju. Sieć placówek składa się z blisko 80 szpitali i ponad 600 placówek ambulatoryjnych. Dzięki temu ubezpieczony nie musi daleko szukać pomocy lekarskiej. Ponadto nawet, jeśli ubezpieczony skorzysta z konsultacji, czy badań poza siecią Signal Iduna, to otrzyma zwrot kosztów.

Ubezpieczenie daje dostęp do szerokiego zakresu leczenia ambulatoryjnego. W zależności od wybranego pakietu, ubezpieczenie może obejmować również organizację i finansowanie leczenia szpitalnego. Signal Iduna współpracuje bowiem z blisko 80 szpitalami, w których wykorzystywana jest nowoczesna aparatura obsługiwana przez personel o wysokich kwalifikacjach. Ubezpieczony sam może wybrać preferowany szpital, a nawet zgłosić swoje uwagi na temat wyboru lekarza operującego. Natomiast podczas pobytu dziecka w szpitalu, umożliwia pobyt rodzica w tym samym pokoju.

Ubezpieczenie Signal Iduna może obejmować swoim zakresem również organizację komfortowych warunków porodu. Istnieje możliwość wcześniejszego spotkania z pracownikami wybranego szpitala i zapoznania się z warunkami. Pacjentka ma możliwość porodu w obecności bliskich oraz znieczulenia zewnątrzoponowego bez dodatkowych opłat.

W ofercie Expandera znajdują się różne warianty ubezpieczenia zdrowotnego, dostosowane do indywidualnych potrzeb zarówno pojedynczych osób, jak i rodzin. Przykładowo, w ramach „Pakietu Rodzinnego II” cała rodzina może skorzystać z 210 badań diagnostycznych, 36 zabiegów ambulatoryjnych oraz komfortowych warunków porodu i leczenia szpitalnego.
Dzięki wprowadzeniu do oferty polis zdrowotnych i znacznym powiększeniu gamy produktów ubezpieczeniowych Expander może przedstawić klientom pełny model finansów osobistych, na który składają się produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, emerytalne, kredytowe oraz ochronne.

Przedmiotem ubezpieczenia zdrowotnego Signal Iduna jest zdrowie i życie ubezpieczonego. Expander jest dystrybutorem produktu. Szczegóły ubezpieczenia, w tym ograniczenia odpowiedzialności Signal Iduna, zawarte są w OWU i SWU dostępnych w oddziałach Expandera oraz na stronie www.expander.pl.

Comments are closed.