Wyższe oprocentowanie półrocznej WARTY GWARANCJI w Kredyt Banku

Wzrosło oprocentowanie 6 – miesięcznej Lokaty Ubezpieczeniowej WARTA GWARANCJA. Teraz klienci Kredyt Banku zarobią na niej tak samo jak tradycyjnej lokacie bankowej oprocentowanej na 6,1%.

Oprocentowanie 6-miesięcznej Lokaty Ubezpieczeniowej WARTA GWARANCJA wzrosło z 4,535% do 4,945% w skali roku. Ponieważ świadczenie z WARTY GWARANCJI jest zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki), dochód z niej jest równy zyskom z tradycyjnej lokaty bankowej, oprocentowanej na 6,1%.

Minimalna wysokość jednorazowej wpłaty – składki ubezpieczeniowej to 1.000 zł

autor:
Monika Nowakowska

Comments are closed.