Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2009

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec br. oddano do użytkowania 76 018 mieszkań, tj. o 9,7% więcej niż przed rokiem i o 43,9% więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Nadal obserwuje się natomiast ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W pierwszym półroczu br. rozpoczęto budowę 67 840 mieszkań, tj. o 28,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 90 357 mieszkań, tj. o 21,4%.

Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli deweloperzy, którzy w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. oddali 35 768 mieszkań, tj. o 23,3% więcej niż w ub. roku, co stanowiło 47,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W ciągu sześciu miesięcy br. inwestorzy ci rozpoczęli budowę 18 817 mieszkań, tj. o 49,7% mniej niż w 2008 r. Spadła również liczba mieszkań, na
których budowę uzyskali oni pozwolenie - do 32 963, tj. o 33,3%. Dobre efekty budowlane, nieco gorsze od deweloperów, osiągnęli również inwestorzy indywidualni, którzy wybudowali 34 285 mieszkań (o 1,2% więcej niż przed rokiem). W tej grupie inwestorów spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych inwestycji mieszkaniowych był mniejszy niż wśród deweloperów. Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 51 538 mieszkań i rozpoczęli budowę 45 538 mieszkań, tj. odpowiednio o 9,9% i o 11,0% mniej w stosunku do sześciu miesięcy 2008 r. Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. oddały do
użytkowania 3 208 mieszkań, tj. o 13,4% mniej niż przed rokiem. Liczba uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe pozwoleń i rozpoczynanych mieszkań była również mniejsza,
tj. odpowiednio o 37,1% i o 42,5%. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe)
oddali do użytkowania w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. łącznie 2 757 mieszkań, tj. o 47 więcej niż w ub. roku, a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania był nieco mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 3,6%. W tej grupie inwestorów lepsze wyniki osiągnięto w budownictwie komunalnym – 1 213 mieszkań, tj. o 18,6% więcej niż w ub. roku i w budownictwie zakładowym – 379 mieszkań, odpowiednio o 90,5% więcej. W budownictwie społecznym czynszowym oddano tylko 1 165 mieszkań, tj. o 21,7% mniej niż w ub. roku. W okresie styczeń-czerwiec br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w ośmiu województwach, największy w województwie dolnośląskim –
o 68,8% i małopolskim – o 35,1%, a w województwie mazowieckim oddano 18 558 mieszkań, tj. o 9,1% więcej niż przed rokiem. W pozostałych ośmiu województwach oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w ciągu sześciu miesięcy ub. roku, w tym w województwie świętokrzyskim – o 28,2%, warmińsko-mazurskim - o 22,6%, śląskim – o 8,0% mniej.
Mieszkania
źródło : GUS

Comments are closed.