Więcej zarobimy na lokacie 9-miesięcznej w AIG Banku

Oprocentowanie 9-miesięcznej lokaty Zysk+ wynosi obecnie 6,70%. Stawki obowiązują niezależnie od zdeponowanego wkładu.

Zmienia się oprocentowanie lokaty Zysk+ AIG Banku. Niezależnie od wysokości zdeponowanych wkładów wynosi ono 6,70% w przypadku lokaty 9-miesięcznej. Pozostałe stawki oprocentowania pozostają bez zmian.

Aby założyć lokatę Zysk+ w jednym z ponad 240 Oddziałów AIG Bank Polska Finanse dla Domu, wystarczy dysponować wkładem 1000 zł. Założenie i prowadzenie rachunku jest nieodpłatne, nie ma konieczności zakładania ROR. Lokata prolongowana jest automatycznie.

AIG Bank zmienia również oprocentowanie lokaty Direct +. Dla lokaty 9-miesięcznej wynosi ono 6,70%, pozostałe stawki oprocentowania pozostają niezmienione. Minimalny wkład wynosi 5000 zł.

Oprocentowanie lokat Zysk+ i Direct+ jest stałe, zatem klient może być pewien, że oprocentowanie nie zmieni się w trakcie trwania lokaty.

Lokaty na nowych warunkach można założyć od 25 maja 2009 r.

źródło :
AIG Bank Polski

Comments are closed.