CENY PRODUKTÓW ROLNYCH w CZERWCU 2009 r.

Na rynku rolnym w czerwcu, w porównaniu z majem br., odnotowano w skupie wzrost cen pszenicy i żyta (odpowiednio o ok. 6% i 5%), cen ziemniaków (o 21%) oraz żywca rzeźnego: wołowego i wieprzowego (o ponad 5%), drobiu (o ponad 7%). Natomiast niższe niż przed miesiącem były ceny mleka (o 0,5%).
W obrocie targowiskowym odnotowano wzrost cen ziemniaków jadalnych (o blisko 8%) oraz cen żywca wieprzowego o ponad 5%. Niższe niż przed miesiącem były ceny pszenicy i żyta (odpowiednio o ok. 2% i ok. 4%) oraz ceny żywca wołowego (o blisko 1%). W odniesieniu do czerwca ub. roku zarówno w skupie jak i na targowiskach odnotowano spadek cen zbóż (odpowiednio: pszenicy o 33% i blisko 40% oraz żyta – o 44% i ponad 41%). Wzrosły ceny żywca wołowego (odpowiednio o 17% i ponad 7%) i wieprzowego (o ok. 18% i blisko 12%) oraz ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem na chów (o ponad 88%). Wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku były także ceny
ziemniaków: w skupie o prawie 22%, a na targowiskach o ponad 60%. Wyższe niż przed rokiem były także ceny skupu drobiu rzeźnego (o ponad 9%), natomiast ceny mleka spadły o ponad 15%. Ceny pszenicy w skupie wzrosły o 5,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 53,83 zł/dt), ale były o 33,1% niższe w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt
pszenicy płacono 56,96 zł, tj. o 2,1% mniej niż przed miesiącem i o 39,6 % mniej niż przed rokiem. Za żyto w skupie płacono średnio 38,56 zł/dt, tj. o 5,1% więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 44,1% mniej niż w tym samym okresie ub. roku. Natomiast w obrocie targowiskowym ceny żyta wynosiły
45,77 zł/dt i obniżyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,7% i o 41,5% w porównaniu z czerwcem 2008 r. W czerwcu br. za ziemniaki w skupie płacono 61,64 zł/dt, tj. o 21% więcej niż przed miesiącem i o 21,7% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wzrosły do 92,20 zł/dt, tj. o 7,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 60,5% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku. Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 5,06 zł/kg i były wyższe o 5,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 17,5% z czerwcem ub. r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono
4,81 zł tj. o 5,5% więcej niż przed miesiącem i o 11,6% więcej niż przed rokiem.
W czerwcu br. poprawiła się w porównaniu z majem relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 10,1 do 11,1), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 8,8 do 9,6). Za prosię w obrocie targowiskowym płacono średnio 186,59 zł/szt., tj. o 3,4% więcej niż przed miesiącem i o 88,5%węcej niż przed rokiem. W czerwcu br. ceny skupu żywca wołowego (średnio 4,90 zł/kg) wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,5%, a w skali roku - o 17%. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym wynosiły średnio 4,77 zł/kg i były o 0,8% niższe niż przed miesiącem, ale o 7,4% wyższe niż w czerwcu ub. roku.
Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,00 zł/kg, tj. o 7,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 9,5% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. Za 1 hl mleka płacono w skupie 86,40 zł, tj. o 0,5% mniej niż przed miesiącem i o 15,2% mniej niż przed rokiem.

źródło : GUS

Comments are closed.