Konsumenci wykazują ostrożność

Z opublikowanych dziś danych o nastrojach polskich konsumentów można wnioskować, że wykazują ostrożność w ocenie sytuacji. GUS poinformował o lekkim wzroście swoich wskaźników ufności konsumenckiej, Ipsos – wykazał spadek Wskaźnika Optymizmu Konsumentów
GUS-owski BWUK (bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej) stopniowo poprawia się po tym, jak w marcu spadł do poziomu ostatni raz widzianego w 2004 r. Osiągnął […]

Fundusze akcji zmienne jak… dolar

Jeszcze niedawno fundusze inwestujące w akcje zagranicznych firm należały
do liderów pod względem stóp zwrotu. Wciąż jeszcze widać to w horyzoncie wyników
za ostatnie 6 miesięcy. Ale widać już również, że sytuacja zaczyna się zmieniać.
Wśród 13 funduszy, które w ciągu pół roku zarobiły ponad 50 proc. jest tylko jeden rodzynek, lokujący pieniądze w akcje polskich małych […]

System bankowości internetowej Banku Millennium ponownie uznany za najlepszy w Polsce

Warszawa, 28 lipca 2009 r. – System bankowości internetowej Banku Millennium dla klientów indywidualnych - Millenet - już piąty rok z rzędu został uznany za najlepszy w Polsce w światowym konkursie “World’s Best Internet Banks”, organizowanym przez niezależny międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance*.
Oferta bankowości internetowej Banku Millennium zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii „Najlepszy […]