Mamy zaniżone stopy procentowe

Jedynie jedna czwarta najważniejszych państw na świecie prowadzi luźniejszą politykę monetarną niż Polska. Świadczy o tym poziom realnych stóp procentowych, czyli uwzględniających tempo zmian cen w gospodarce. W przebadanych przez Expandera 39 państwach wynoszą przeciętnie 1%, u nas – 0%
Poziom realnych, a nie nominalnych, stóp procentowych wyznacza stopień restrykcyjności polityki pieniężnej i determinację władz monetarnych […]

Bank BPH i GE Money Bank zamierzają połączyć się w tym roku i potwierdzają długoterminowy cel wejścia do czołówki banków uniwersalnych w Polsce

Bank BPH i GE Money Bank poinformowały dziś, że są na dobrej drodze do połączenia w IV kwartale 2009 r., pod warunkiem uzyskania zgody KNF. GE Capital Global Banking potwierdził też przekonanie o dobrych perspektywach polskiego rynku oraz zamiar budowy jednego z wiodących banków uniwersalnych.
- Jesteśmy zadowoleni z postępów przygotowań do integracji obu banków, która […]

Stopy procentowe też muszą odpocząć

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe
na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa referencyjna wynosi więc nadal 3,5 proc. Takiej decyzji spodziewała się większość analityków.
Polska gospodarka znajduje się w stanie, który nie wymaga podejmowania nadzwyczajnych działań. Na tle sytuacji w innych krajach wygląda bardzo dobrze. Prawdopodobnie z tego między innymi powodu Rada zdecydowała się zrobić przerwę
w serii […]