Generali wprowadza nowy produkt ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów indywidualnych

W sierpniu Generali wprowadziło nowy produkt ubezpieczeń na życie i zdrowie dla klientów indywidualnych. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i zakresem obejmuje ryzyko śmierci oraz poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów ambulatoryjnych świadczeń medycznych. Zakres świadczeń medycznych jest uzależniony od wybranego wariantu pakietu ambulatoryjnego wskazanego w polisie. Nowe ubezpieczenie zapewnia konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, rehabilitację oraz […]