Certyfikaty Legg Mason FIZ w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

25 sierpnia 2009 roku odbędzie się pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Niniejszym informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 25 sierpnia, odbędzie się pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. 36 102 certyfikatów inwestycyjnych serii A Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Certyfikaty funduszu będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą LMASFIZ.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest funduszem typu opportunity, inwestującym głównie w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Jego najważniejsze cechy to niska dywersyfikacja (z reguły 10 – 20 spółek w portfelu), wysoka koncentracja (udział pięciu największych pozycji może sięgać do 75% wartości aktywów netto) oraz inwestowanie w wartość na podstawie analizy fundamentalnej. Fundusz jest zarządzany zgodnie ze strategią bez-benchmarkową.

Comments are closed.