1 września „Klasa BGŻ” rusza do szkoły

W najbliższym roku szkolnym 154 uczestników projektu „Klasa BGŻ” rozpocznie naukę w renomowanych ogólnopolskich liceach. Aż 67 z nich to pierwszoklasiści.
W tym roku po raz pierwszy „Klasa BGŻ” wystartuje w III L.O. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Rekrutacja do szkoły odbywała się w trzech województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim oraz w warmińsko–mazurskim. Ostatecznie spośród 40 kandydatów do liceum dostało się 7 uczniów.
– Tegoroczna rekrutacja odbywała się na terenie 14 województw. Strategia Fundacji BGŻ przyjęta na lata 2009–2011 zakłada stworzenie dostępu do projektu młodzieży w całym kraju. Będzie to możliwe, gdy uruchomimy jeszcze jedną Klasę w zachodniej Polsce.– powiedziała Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes Fundacji BGŻ.
.„Klasa BGŻ” to autorski program Banku BGŻ, który daje szansę rozwoju najzdolniejszym uczniom pochodzącym z niezamożnych rodzin. Za realizację Projektu odpowiada Fundacja BGŻ, mająca status organizacji pożytku publicznego. Fundacja zapewnieniu uczestnikom Projektu pełne finansowanie w trakcie trzech lat nauki w szkole średniej.
Zanim uczniowie rozpoczną naukę w szkołach mają okazję uczestniczyć w obozach integracyjnych w każdej ze szkół biorących udział w projekcie To szczególna forma współpracy pomiędzy kadrą pedagogiczną szkół i pracownikami Banku oraz absolwentami Klasy BGŻ. Celem obozów jest zapoznanie uczniów z zasadami Projektu, przepisami szkoły, a także z miastem, jego trasami komunikacyjnymi i najważniejszymi miejscami. To tez początek wewnętrznej integracji nowych uczestników i ich starszych kolegów, którzy służą im z przewodników w pierwszym trudnym okresie.
Partnerami Projektu „Klasa BGŻ” są: VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz III L.O. im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
Więcej informacji o działalności charytatywnej Banku na www.bgz.pl.

Comments are closed.