Zbiór prognoz o rynku rolno – spożywczym w najnowszym wydaniu AgroMonitora

Zbiór prognoz o rynku rolno – spożywczym w najnowszym wydaniu AgroMonitora

Od 28 sierpnia na stronach serwisu ekonomicznego Banku BGŻ, dostępne jest najnowsze wydanie kwartalnego biuletynu AgroMonitor. Tematem przewodnim tego wydania jest ocena dochodowości polskiego rolnictwa w kontekście dużej zmienności kursu walutowego.
AgroMonitor niezmiennie opatrzony jest w szczegółowe analizy najważniejszych trendów i tendencji na rynku rolno-spożywczym oraz prognozę ich dalszego rozwoju do końca I kwartału 2010 roku. W najnowszym numerze nie zabrakło komentarzy eksperckich oraz informacji odnośnie kształtowania się cen na rynkach zbóż, roślin oleistych, owoców i warzyw, mleka, mięsa, czy środków do produkcji.
Najważniejsze fakty i komentarze z rynku mówią m.in. o:
1. wyższych od oczekiwanych zbiorach zbóż i roślin oleistych, które przełożą się na utrzymanie niskiego poziomu cen skupu ziarna w 2009 roku;
2. rekordowych cenach w sektorze mięsa czerwonego i prognozach ich stopniowej obniżki;
3. odbudowie produkcji i problemach w eksporcie na rynku drobiu;
4. dynamicznie rosnącym skupie i przetwórstwie mleka oraz dalszych spadkach cen surowca,
5. niskich cenach skupu owoców przemysłowych.
Więcej bieżących informacji o sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, danych oraz analiz makroekonomicznych na stronie www.bgz.pl w sekcji: serwis ekonomiczny.

Comments are closed.