Allianz Platinium FIZ – nowy produkt na nowe czasy

Duża zmienność na rynkach finansowych oraz coraz większe oczekiwania inwestorów wymagają innowacyjnego i niestandardowego podejścia do zarządzania aktywami. Odpowiedzią TFI Allianz Polska S.A. na te wyzwania jest wprowadzenie Allianz Platinium FIZ – funduszu Absolutnej Stopy Zwrotu, którego celem jest wypracowywanie zysków niezależnie od koniunktury panującej na poszczególnych klasach aktywów. Subskrypcję certyfikatów pierwszej emisji Towarzystwo przeprowadzi w dniach od 7 do 22 września 2009 roku.

Allianz Platinium FIZ to ekskluzywny produkt dla zamożnego klienta indywidualnego o średniookresowym horyzoncie inwestycyjnym. Jest skierowany do inwestorów, którzy poszukują ponadprzeciętnych zysków i nie obawiają się niekonwencjonalnych strategii inwestycyjnych.

Allianz Platinium FIZ stosując technikę aktywnej alokacji, będzie inwestował  środki powierzone przez nabywców certyfikatów w pięć podstawowych klas aktywów: akcje notowane na rynkach: polskim i zagranicznych, waluty, instrumenty finansowe oparte na towarach i surowcach, papiery dłużne oraz instrumenty pochodne. Fundusz nie będzie inwestował w projekty typu private equity i nieruchomości – 100% środków będzie lokowane w płynne aktywa. Będzie wykorzystywał krótkoterminowe okazje do wypracowania zysków. Formuła funduszu zamkniętego pozwala na zarabianie także na spadkach oraz zapewnia bardziej elastyczne i wyższe niż w funduszach otwartych limity inwestycyjne.

“Allianz Platinium FIZ ze względu na swą unikalną konstrukcję powinien stanowić ciekawe uzupełnienie portfela inwestycyjnego zamożnego inwestora – mówi Jarosław Skorulski Prezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A. Zarządzanie funduszem absolutnej stopy zwrotu wymaga specjalistycznego i kompleksowego podejścia, które zapewnia zespół zarządzających TFI Allianz. Naszą ambicją jest osiągnięcie średniorocznej stopy zwrotu przekraczającej 20%. Zarząd Towarzystwa również będzie inwestorem w Funduszu”.

TFI Allianz Polska S.A. znalazło się w czołówce rynkowej pod względem wyników inwestycyjnych w latach 2008 i 2009. Jego wiarygodność i stabilność potwierdza również zaplecze korporacyjne i finansowe Grupy Allianz - jednej z wiodących firm na rynku ubezpieczeniowym, inwestycyjnym i bankowym.

Minimalna wartość inwestycji to 250 000 złotych. Fundusz pobierać będzie stałą opłatę za zarządzanie na atrakcyjnie niskim poziomie 1,8% p.a. oraz premię za sukces od nadwyżki ponad 10% rocznej stopy zwrotu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne Allianz Platinium FIZ przyjmowane będą w siedzibie TFI Allianz Polska S.A. oraz w placówkach Banku BGŻ S.A., BRE Wealth Management S.A., CDM Pekao S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. Subskrypcja certyfikatów Funduszu potrwa od 7 do 22 września 2009 roku.

Comments are closed.