Niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN dla klientów z tzw. starego portfela

1 września 2009r. - klienci mBanku i MultiBanku posiadający kredyty tzw. „starego portfela” w PLN z najwyższym oprocentowaniem otrzymali propozycję przejścia na system WIBOR + marża, która jest obecnie jedną z najlepszych ofert na rynku kredytów hipotecznych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mBank i MultiBank zaproponowały swoim klientom korzystne zmiany w kredytach starego portfela w PLN. Wszystkim posiadającym taki kredyt zaoferowano przejście na model Wibor 3M + marża. Jeśli tylko sytuacja na rynku pozwoli, podobnie będziemy działać w odniesieniu do klientów posiadających kredyty w CHF. W przypadku kredytów w PLN Bank ma dużo większy wpływ na koszt finansowania, a co za tym idzie na wysokość oprocentowania. Przy kredytach w CHF Bank musi pozyskać walutę na rynku, a ona ma swoją cenę, dlatego obecnie nie możemy obniżyć oprocentowania poniżej kosztu pozyskania CHF z rynku – mówi Paweł Kucharski – dyrektor banku ds. mBanku i marketingu bankowości detalicznej.

Nowa oferta oznaczać będzie dla Klientów MultiBanku realne zmniejszenie obciążeń domowego budżetu, wynikające z obniżenia oprocentowania nominalnego ich kredytów. Średnie marże dla osób, które dziś znajdują się w grupie z najwyższymi stawkami, nie przekroczą 2%.

mBank proponuje swoim Klientom, posiadającym złotówkowe kredyty hipoteczne w “starym portfelu” z najwyższym oprocentowaniem, przejście na nowe warunki WIBOR 3M + marża. Wraz z przejściem na nowe warunki bank oferuje obniżenie oprocentowania. Obecnie średnie oprocentowanie kredytów tych Klientów wynosi 7,04%. mBank zamierza zaproponować im średnio nieco ponad 1 pkt proc. obniżki co z kolei przyniesie średnio ok. 50 zł oszczędności miesięcznie.

Każdy Klient mBanku i MultiBanku podczas spotkania z Doradcą otrzyma indywidualną ofertę, której atrakcyjność zależeć będzie głównie od stopnia intensywności jego relacji z Bankiem. „Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami staramy się oferować Klientom, którzy korzystają z wielu usług w Banku warunki istotnie lepsze od średniej rynkowej. Każda osoba, która będzie chciała zmienić dotychczasowe zasady ustalania oprocentowania kredytu hipotecznego powinna spotkać się z doradcą banku i sprawdzić, jaką ofertę możemy jej zaproponować” – podsumowuje Paweł Kucharski.

Kredyty tzw. „starego portfela” to kredyty hipoteczne, które były w ofercie mBanku i MultiBanku od 2003 r. Do IX 2006r. wysokość oprocentowania była ustalana na podstawie decyzji Banku, a od IX 2006 roku umożliwiano Klientom przejście na warunki: marża + LIBOR/WIBOR.

Zgodnie z postanowieniami umów o kredyt hipoteczny zawartych do połowy 2006 r., zmiana wysokości oprocentowania ustalana była decyzją zarządu Banku. Przy czym zmiany poziomu oprocentowania uzależnione były nie tylko od zmian stopy referencyjnej (LIBOR/WIBOR), ale też od zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego, czyli od kosztów rzeczywistego pozyskania przez bank finansowania na rynku.

Umowy o tego typu zapisach zyskały w mediach miano umów „starego portfela” i w okresie kiedy były stosowane przez mBank i Multibank stanowiły powszechną praktyką rynkową, stosowaną przez wiele banków. Z kolei w ostatnich latach większość umów zawieranych przez banki, w tym przez mBank i MultiBank oparta jest o stałą marżę instytucji finansowej, powiększoną o zmienny LIBOR/WIBOR.

źródło :
BRE BANK

Comments are closed.