Słońce wschodzi dla inwestorów

Prosty mechanizm wypłaty kuponu i szansa na zysk w wysokości przynajmniej 13,5% w skali inwestycji – Lokata Inwestycyjna Wschodzące Słońce to nowy produkt strukturyzowany w ofercie MultiBanku. Subskrypcja potrwa do 16 września 2009 r.

Instrument bazowy Lokaty Inwestycyjnej Wschodzące Słońce tworzy koszyk akcji pięciu spółek działających na rynkach wschodzących – tzw. emerging markets, reprezentowanych przez kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny).

Strategia produktu zakłada wzrost akcji wybranych firm w perspektywie najbliższych 18 miesięcy. Warunek inwestycyjny zostanie spełniony również, jeśli na zakończenie lokaty wyceny wszystkich spółek utrzymają się na poziomie z dn.18.09.2009 r. (start lokaty)

- W praktyce wystarczy, że na zakończenie lokaty, po 18 miesiącach, akcje żadnej z pięciu spółek nie będą wycenione poniżej ich wartości z dnia rozpoczęcia inwestycji. Każda konfiguracja spełniająca ten warunek spowoduje, że produkt wygeneruje zysk w ustalonej wysokości. – mówi Magdalena Wójcik, odpowiedzialna za ofertę produktów strukturyzowanych w MultiBanku - W innych przypadkach Klient otrzyma 100% zwrot kapitału. – dodaje.

Jeśli warunek inwestycyjny zostanie spełniony Posiadacz lokaty otrzyma kupon w wysokości nie mniejszej niż 13,5% w skali inwestycji (czyli 9,01% w skali roku). Według danych rynkowych z 27 sierpnia 2009 wysokość kuponu wyniosłaby 15% za okres trwania inwestycji (10,01% w skali roku). Ostateczna wysokość kuponu zostanie ustalona w dniu otwarcia lokaty (17.09.2009 r.).

Comments are closed.